Gratis theorie examen auto

Ben je er klaar voor?

Oefentoets

Via Oefentoets.nl kun je oefenvragen en proefexamens online oefenen.

De oefenvragen zijn gebaseerd op de studieboeken en sluiten aan per onderwerp zoals dit behandeld wordt in het boek. Op deze manier kun je gestructureerd de lesstof toetsen en vaststellen of je de theorie goed begrijpt. De oefenvragen zijn multiple-choice en zijn zonder tijdslimiet. Je kunt per vraag rustig nadenken over het antwoord. Als je een antwoord geselecteerd hebt krijg je direct het juiste antwoord te zien en in veel gevallen een toelichting bij het antwoord.

De proefexamens zijn gebaseerd op het officiële examen, zodat je kunt oefenen zoals op het echte examen. Er is een tijdslimiet ingesteld en je moet eerst alle vragen beantwoorden, voordat je de uitslag krijgt te zien. Bij de uitslag staat vermeld of je geslaagd bent of dat het een onvoldoende is. De onderwerpen van de theorie komen bij een proefexamen dus allemaal aan bod en sluiten aan op de toets- en eindtermen van een examen.

 

 

Oefentoets.nl

Via Oefentoets kun je gratis toetsen maken voor het Vmbo, Havo, Vwo en het rijbewijs.

Voor de meeste scholieren is het kenmerkend dat zij zich pas de laatste maanden of weken druk gaan maken over het examen. Vaak zijn zij gemakzuchtig en komt de druk pas als de examens dichterbij komen. Daardoor beginnen zij vaak te laat met leren waardoor ze onder tijdsdruk komen te staan. Onder deze druk kunnen zij zichzelf verkeerde methodes aanleren, met de gevolgen van dien. Examentraining kan de scholieren houvast en structuur bieden waardoor zij het examen beter kunnen doorkomen.

Examentraining

Ook leerlingen in het VMBO kunnen zeker baat hebben bij een examentraining. Het examen bij deze doelgroep bestaat vooral uit kennis. Dit vraagt een specifieke vorm van leren. Jammer genoeg is dit niet voor iedereen gegeven. Een examentraining kan hierbij helpen! Bij de examentraining wordt er bekeken hoe de leerlingen de leerstof kunnen onthouden en reproduceren op het examen. Deze examentraining zorgt voor een reductie van stress en voor een hogere kans op slagen!

 

Gratis theorie examen auto

Ben je er klaar voor?