Mag je met alcohol rijden als autobestuurder?
Mag je met alcohol rijden als autobestuurder?

In Nederland waren er in 2017, 613 verkeersdoden te betreuren. Ongeveer 20% van deze verkeersdoden in Nederland, is gerelateerd aan het onder invloed zijn van alcohol.

Uit de cijfers van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Nederland mag duidelijk zijn dat alcohol gebruik in het verkeer geen goede combinatie is.

 

Rijden onder invloed

Het gebruik van alcohol in het verkeer is niet helemaal verboden. Pas als er een bepaalde hoeveelheid is genuttigd mag er geen voertuig meer bestuurd worden. Voor een beginnend bestuurder is dit ongeveer één alcoholisch drankje en voor een ervaren bestuurder is dit 2 alcoholische drankjes.

Eén alcoholisch drankje blijft ongeveer 1,5 uur in je lichaam. Het gebruik van koffie, frisse lucht of het eten van kauwgom, helpen niet bij het afbreken van de alcohol.

Of je voldoende gegeten hebt, je eigen lichaamsgewicht, voldoende slaap, kunnen wel een effect hebben op het afbreken van de alcohol. Per persoon kan het afbreken van alcohol dus ook langer duren dan 1,5 uur per eenheid alcohol.

 

Hoeveel alcohol mag een beginnend bestuurder gebruiken?

Iedereen vanaf 18 jaar die zijn rijbewijs haalt, is vijf jaar lang een beginnend bestuurder. Omdat een beginnend bestuurder niet of nauwelijks rijervaring heeft zijn er strengere regels ten aanzien van het gebruik van alcohol.

Een beginnend bestuurder mag maximaal 0,2 promille (88 µg/l) alcohol blazen. Deze hoeveelheid staat gelijk aan ongeveer één alcoholisch drankje.

 

Hoeveel alcohol mag een ervaren bestuurder gebruiken?

Een ervaren bestuurder mag maximaal 0,5 promille (220 µg/l) alcohol blazen. Deze hoeveelheid staat gelijk aan ongeveer twee alcoholisch drankje.

 

Wat zijn de gevolgen voor rijden onder invloed?

Op moment dat een beginnend bestuurder of ervaren bestuurder de bovenstaande limieten overschrijdt, kan de Politie een rijverbod van enkele uren tot maximaal 24 uur (voor een beginnend bestuurder maximaal 26 uur)

Als een bestuurder de limieten overschrijdt en betrokken is bij een ongeval kunnen er uiteraard zwaardere straffen opgelegd worden, die kunnen oplopen tot een gevangenisstraf.

 

Wanneer wordt een lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer (LEMA) opgelegd?

Een LEMA wordt aan een beginnend bestuurder opgelegd vanaf 0,5 promille (220 µg/l) en kan opgelegd worden tot maximaal 0,8 promille (350 µg/l). Boven de 0,8 promille wordt een EMA opgelegd.

Een LEMA wordt aan een ervaren bestuurder vanaf 0,8 promille (350 µg/l) en kan opgelegd worden tot maximaal 1 promille (435 µg/l). Boven de 0,8 promille wordt een EMA opgelegd.

Een LEMA is een cursus van twee dagdelen en moet door de cursist zelf betaald worden. De LEMA kost €609,-.

 

 

Wanneer wordt de educatieve maatregel alcohol en verkeer (EMA) opgelegd?

Een EMA wordt aan een beginnend bestuurder opgelegd vanaf 0,8 promille (350 µg/l) en kan opgelegd worden tot maximaal 1 promille (435 µg/l). Boven de 1 promille zal een rechter mogelijk een passende straf gaan bepalen.

Een EMA wordt aan een ervaren bestuurder vanaf 1,0 promille (435 µg/l) en kan opgelegd worden tot maximaal 1,3 promille (570 µg/l).

Een EMA is een cursus van twee dagdelen en nagesprekken verspreid over 7 weken. De EMA moet door de cursist zelf betaald worden. De EMA kost €954,-.

 

LEMA of EMA?

Cursus Beginnend bestuurder Ervaren bestuurder
Lichte educatieve maatregel alcohol (LEMA) 0,5-0,8 promille

220-350 µg/l

0,8-1 promille

350-435 µg/l

Educatie maatregel alcohol (EMA) 0,8-1,0 promille

350 – 435 µg/l

1,0-1,3 promille

435 -570 µg/l

 

 

 

Mag je met drugs of medicijnen gaan  rijden?

Net zoals alcohol een negatief effect heeft op de rijvaardigheid kunnen medicijnen en drugs dit ook hebben.

Als je medicijnen gebruikt zoals kalmeringsmiddelen, slaapmiddelen of spierverslappende middelen, heeft dit invloed op je rijvaardigheid. De medicijnen met een invloed op de rijvaardigheid zijn te herkennen aan de gele sticker op de verpakking. Staat er een geel etiketje op het medicijn neem dan geen deel aan het verkeer!

Zowel hard- als softdrugs zijn boven een bepaald limiet niet toegestaan. Als de politie het vermoeden heeft dat er drugs is gebruikt, kan er een speekseltest, urinetest of bloedtest bij je afgenomen worden. Het is verplicht mee te werken aan deze tests, aangezien er anders sprake zal zijn van een misdrijf.

Als je drugs en alcohol met elkaar combineert in het verkeer zijn er geen drugslimieten van toepassing. Er is sprake van een nul-limiet op drugs, omdat het combineren met alcohol zeer negatieve effecten heeft.

Het lichaam heeft aanzienlijk langer de tijd nodig om af te breken in je lichaam in vergelijking met alcohol. Als je wiet gebruikt ’s avonds, kan het zijn dat je de volgende dag nog steeds de toegestane limiet overschrijdt.

Wees verstandig en neem geen deel aan het verkeer, nadat je drank, drugs of medicijnen hebt gebruikt.

 

Ga verder met theorie examen oefenen en maak de oefenexamens voor je auto rijbewijs theorie!

 

Mag je met alcohol rijden als autobestuurder

Mag je met alcohol rijden als autobestuurder?

Voorrangregels van de tram

Voorrangsregels van de tram
Voorrangsregels van de tram

Veel terugkerende vragen van scholieren hebben betrekking op de voorrangsregels van de tram. Niet alle scholieren hebben regelmatig te maken met een tram en worden dus verrast op moment dat ze door een stad rijden. De verkeersregels in Nederland zijn niet voor iedereen helemaal duidelijk. In dit artikel leggen we kort maar krachtig de verkeersregels voor de tram uit.

Aantal ongelukken met trams per jaar

In de jaren 90 waren er ruim 800 ongelukken waarbij 2000 gewonden vielen door een ongeluk met de tram. De afgelopen decennia is het aantal ongelukken gedaald, door strengere normen op het theorie examen van het CBR en daarnaast wordt er betere voorlichting gegeven omtrent de regels in het verkeer. Een goede bron voor verkeersregels is uiteraard het internet.

 

Wat zijn de verkeersregels voor een tram?

De belangrijkste verkeersregels voor een tram zijn:

  1. Een tram heeft op een gelijkwaardig kruispunt voorrang op bestuurders en voetgangers in het verkeer van zowel rechts als links.
  2. Een tram die afslaat heeft ook voorrang op het overige verkeer.
  3. Een tram die parallel rijdt met een auto, mag ook afwijken naar rechts en daarmee de pas afsnijden van de auto. De auto moet voorrang verlenen.
  4. Een tram moet wel stoppen voor een verkeerslicht, verkeersbord of verkeerstekens.

Heeft een tram van links voorrang?

Ja, als een tram van links komt op een gelijkwaardig kruispunt heeft de tram voorrang op al het overige verkeer.

Alleen als er verkeerslichten, verkeersborden of verkeerstekens het verkeer anders regelen, kan het voorkomen dat een tram voorrang moet verlenen.Voorbeelden Voorrangsregels van de tram

Met de onderstaande afbeeldingen worden een aantal voorbeeld situatie beschreven, waarbij een tram voorrang heeft of voorrang moet verlenen. Heb je nog niet voldoende voorbeelden van de voorrangssituaties, dan kun je hier het theorie examen oefenen.

 

 

Voorbeeld 1 Voorrangsregels van de tram

Wat is de juiste volgorde?

 

Voorbeeld 1 Voorrangregels van de tram

 

 

Antwoord:
Tram, voetganger, auto.

 

Toelichting:
De tram gaat voor op een gelijkwaardig kruispunt, de auto moet voetgangers die in dezelfde richting lopen voorrang verlenen.

 

 

Voorbeeld 2 Voorrangsregels van de tram

Wie mag eerst?

 

Voorrangregels van de tram

 

Antwoord:
De auto

 

Toelichting:
De auto mag eerst. De haaientanden geven aan dat de tram en fietser moeten wachten op de auto.

 

 

Voorbeeld 3 Voorrangsregels van de tram

Wat is de juiste volgorde?

tram voorrang op kruispunt

 

Antwoord:

Tram, militaire colonne, auto.

Toelichting:

Een tram gaat voor op een gelijkwaardig kruispunt, de militaire colonne gaat rechtdoor en mag daarom voor op de afslaande auto.

Het vak Nederlands moet anders

Het vak Nederlands moet anders

Het vak Nederlands moet anders

Steeds minder studenten kiezen er voor om Nederlands te studeren aan de universiteit. In 2008 begonnen er nog iets meer dan 500 studenten aan deze studie, terwijl er in 2017 slechts 222 waren. Dit is dus ongeveer 50 procent minder, wat echt heel veel is. Volgens verschillende mensen ligt deze sterke daling aan het vak Nederlands op de middelbare school, dat veel leerlingen niet leuk vinden.

 

Middelbare school

Veel middelbare scholieren zitten niet met plezier in de les Nederlands. Het vak Nederlands is tegenwoordig een chaos van verschillende onderdelen. Er worden enorm veel onderdelen getoetst bij Nederlands: literatuurgeschiedenis, boekverslagen, spelling, grammatica, tekstbegrip, schrijfvaardigheid, enzovoort. Vaak gaan alle lessen hierover dwars door elkaar heen, komen er meerdere onderdelen tegelijk aan bod in een les en is het vak gewoon super druk. Dit betekent dat er totaal geen tijd over is om het vak leuk te vinden. Alles moet snel, maar tijd voor de leraar om echt zijn liefde voor het vak over te brengen is er nauwelijks.

Ook is het eindexamen Nederlands vaak veel te moeilijk en zijn de vragen vaag. Het komt hierbij dan ook grotendeels aan op trucjes leren, waardoor je een hoger cijfer kunt halen. Deze trucjes moeten weg, Nederlands moet weer een leuk vak worden, net als bijvoorbeeld biologie of geschiedenis. Natuurlijk moeten de vaardigheden blijven, maar ze mogen best een minder grote rol spelen. Juist de houding tegenover het Nederlands, de status van het Nederlands in de wereld en ook praten over het Nederlands moeten meer aan bod komen.

De studie Nederlands

Doordat veel scholieren door het moeilijke eindexamen vaak niet een extreem hoog cijfer halen, kiezen zij minder snel voor de studie Nederlands. Vaak ga je als scholier och af op waar je volgens je cijferlijst het beste in bent. En dan is de keuze dus makkelijk als je voor Nederlands ‘maar een 7’ hebt, terwijl je voor Engels wel een 9 hebt gehaald. Het probleem is echter dat je met een 7 voor Nederlands het eigenlijk heel goed gedaan hebt, want er is nog nooit een 10 gehaald voor het vak.

Verder is doordat veel scholieren het vak Nederlands saai vinden, er geen behoefte om verder te gaan met Nederlands. De mensen die talen wel leuk vinden, kiezen dan een andere studie aan de faculteit geesteswetenschappen, waar Nederlands bij hoort. Zo kiezen zij bijvoorbeeld voor geschiedenis of een mediastudie, waar je veel essays moet schrijven. Of ze kiezen voor een studie in de richting van communicatie, waar taal ook een grote rol speelt.

Nederlands in het buitenland

In het buitenland is de studie Nederlands veel populairder dan in Nederland zelf. In Nederland studeren er in totaal ruim 700 studenten Nederlands, terwijl dit er in het buitenland wel 14.000 zijn. Onder ‘het buitenland’ worden alleen landen verstaan waar geen Nederlands gesproken wordt. Suriname en België tellen hier dus bijvoorbeeld niet onder. De buitenlandse studenten studeren echter niet altijd voltijd Nederlands, voor sommigen is het slechts een onderdeel van hun studiepakket. Een land waar de studie Nederlands populair is, is Duitsland. In het grensgebied tegen Nederland aan, leren veel Duitsers Nederlands, wat heel handig is, omdat in dit gebied veel handel gedreven wordt met Nederland. Ook in Polen is het studeren van Nederlands om deze reden populair.

 

Het vak Nederlands moet veranderd worden

Eén ding is zeker: het vak Nederlands op de middelbare school moet zo snel mogelijk aangepast worden, waardoor meer scholieren het gaan waarderen. Als dit niet gebeurt, zal het aantal studenten Nederlands alleen maar verder afnemen. Dit heeft tot gevolg dat er ook niet meer genoeg mensen docent Nederlands willen worden. Zelfs als alle studenten die nu Nederlands studeren docent zouden worden, is er alsnog een tekort. En natuurlijk willen lang niet alle studenten leraar worden, want je kan nog veel meer beroepen uitoefenen na deze studie. Met een tekort aan docenten Nederlands, zullen er onbevoegde leraren voor de klas komen, die al helemaal geen liefde voor het vak kunnen overbrengen, waardoor alleen nog maar minder scholieren Nederlands willen studeren.

Om dit te voorkomen, werkt de Taalunie samen met universiteiten en een aantal docentenorganisaties aan een plan om het vak Nederlands te veranderen. In België zijn de aanpassingen een aantal jaar geleden al doorgevoerd en daar lijkt de studie weer meer studenten te trekken. Dit geeft hoop voor in Nederland. Het is de bedoeling om de eerste aanpassingen door te voeren in 2020 en dit door te zetten in de jaren daarna.

 

Het vak Nederlands moet anders

Het vak Nederlands moet anders

Naar: Genootschap Onze Taal, Nieuwsredactie, NU.nl, Plus Online, de Volkskrant, IVN, Ad Valvas en EenVandaag