Verschil motorrijtuig en motorvoertuig

Wat is het verschil tussen een weggebruiker en een bestuurder?

Tijdens het CBR examen krijg je te maken met verschillende wetten en regels. Het is belangrijk dat je eerst de begrippen beheerst, waarmee je te maken krijgt in het verkeer. Tijdens het theorie examen oefenen komen deze begrippen ook uitgebreid aan bod. Om je alvast op “weg” te helpen worden in dit artikel de volgende begrippen uitgelegd, zodat de verschillen duidelijk zijn.

  • Verkeer
  • Weggebruikers
  • Voetgangers
  • Bestuurders
  • Bestuurders van een motorvoertuig
  • Motorrijtuigen
  • Motorvoertuigen

Wat is een weggebruiker?

Onder verkeer zijn alle weggebruikers zoals bestuurders en voetgangers begrepen. Een weggebruiker omvat de voetgangers, fietser, brom- en snorfietsen, bestuurders van motorvoertuigen. Daarnaast ook bestuurders van gehandicaptenvoertuigen, brommobiel, tram, ruiters of bestuurders van een wagen.

Wat is een voetganger?

Een voetganger is een weggebruiker die zicht lopende voortbeweegt.  Niet alleen voor een voetgangers gelden de regels voor voetgangers. Ook voor een bestuurder van een gehandicaptenvoertuig gelden de regels voor voetgangers. Deze regels zijn van toepassing op moment dat het gehandicaptenvoertuig op het voetpad of trottoir rijdt. Als iemand met een fiets, brom- of snorfiets aan de hand loopt gelden ook de regels voor de voetgangers!

Daarnaast zijn er ook hulpmiddelen bij het voortbewegen maar geen voertuigen zijn. Bijvoorbeeld rolschaatsen, skateboards of skeelers. Ook voor deze weggebruikers gelden de regels voor voetgangers.

Wat is een bestuurder?

Een bestuurder is een weggebruikers behalve de voetganger. Ook een ruiter is een bestuurder. Een bestuurder van een motorvoertuig is iemand de een motorvoertuig zelf bestuurt. Onder motorvoertuigen vallen alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen.

Wat is het verschil tussen een motorrijtuig en motorvoertuig?

Een motorrijtuig zijn alle voertuigen die anders dan langs de rails worden voortbewogen. Een tram of trein vallen dus niet onder een motorrijtuig. Voorbeelden van motorrijtuigen: Personenauto, bromfietsen, snorfietsen. Een fiets met trapondersteuning is GEEN motorrijtuig.

Een motorvoertuig vallen de gemotoriseerde voertuigen, behalve de bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen en bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen.

Is een personen auto een motorrijtuig?

Ja, een personenauto is een motorrijtuig maar ook een motorvoertuig.

Is een bromfiets een motorrijtuig of een motorvoertuig?

Ja, een bromfiets is een motorrijtuig maar GEEN motorvoertuig.

Is een elektrische fiets een motorrijtuig of een motorvoertuig?

Nee, een elektrische fiets (fiets met trapondersteuning) is geen motorrijtuig en ook geen motorvoertuig. De regels zoals deze voor de fietser gelden zijn van toepassing.

Wat is het verschil tussen een motorrijtuig en motorvoertuig?

Je weet nu wat het verschil is tussen een motorrijtuig en een motorvoertuig. Test jouw kennis over het auto theorie examen en maak een van de volgende modules.

 

Wat is het verschil tussen een motorrijtuig en motorvoertuig

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.