Welke vakken zijn het leukste?

Meisjes vinden Engels en biologie het meest interessant in het voortgezet onderwijs, terwijl bij jongens economie en lichamelijke opvoeding het populairste zijn. Dat blijkt uit onderzoek van studieplatform Qompas. Het onderzoek werd gedurende acht jaar gedaan onder 170.000 derdejaars havo- en vwo-leerlingen. Havo-jongens kozen vooral voor lichamelijke opvoeding als leukste vak, terwijl de jongens op het vwo een voorkeur gaven aan economie. Meisjes van zowel havo als vwo vonden Engels het leukst. Meisjes van het vwo vinden daarnaast biologie het interessantste bètavak. Veel meer dan de jongens op hun niveau.

Over het algemeen kan sowieso gesteld worden dat de bètavakken steeds populairder worden. Vooral biologie en natuurkunde zijn de laatste jaren blijkbaar interessanter geworden voor leerlingen. Handvaardigheid is juist een vak die de laatste jaren in populariteit is gedaald. Bij meisjes is deze trend al sinds 2012 aan de gang. De jongens haken nu ook steeds meer af. Toch gloort er hoop: sinds dit jaar krabbelt het percentage meisjes dat handvaardigheid leuk vindt weer een beetje op. Ook de populariteit van muziek en tekenen neemt na een flinke daling weer een beetje toe.

Taal en tekenen is saai

Talen vinden de leerlingen maar saai. Net als de creatieve vakken. Frans, Duits en beeldende vorming: middelbare scholieren lopen er niet meer warm voor. Nederlands is al jaren uit de gratie onder leerlingen. Alleen Engels is dus een uitzondering onder de meiden. Daar moet bij vermeld worden dat de klassieke talen zoals Grieks en Latijn juist wel interessant lijken te zijn onder gymnasten. Maar die werden niet ondervraagd in dit onderzoek.

Van alle onderzochte vakken stegen alleen wiskunde, natuurkunde, geschiedenis en economie in populariteit onder de scholieren. Ook de stijgende interesse in aardrijkskunde is opvallend. Verder kruipen de jongens en meisjes in hun interesses steeds verder naar elkaar toe. De interesse in wiskunde en techniek is bij jongens nog steeds hoog, maar neemt een beetje af, terwijl de meiden het steeds interessanter gaan vinden.  

We schreven er al eerder over: uit het onderzoek blijkt vooral dat scholieren het middelbaar onderwijs steeds saaier vinden. In vergelijking met de landen om ons heen is de interesse in onze vakken lager dan voorheen. Dat blijkt ook uit de cijfers die de leerlingen halen. Laten we hopen dat de resultaten van dit onderzoek leiden tot meer inzicht en een visie hoe we dit tij kunnen keren. Want als je dan toch naar school ‘moet’, kan het maar beter leuk en interessant zijn!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.