Eindexamen

Eindexamen

In de maand mei doen ongeveer 200.000 leerlingen hun eindexamen in vijf of meer vakken. Een leerling legt een examen af. Vervolgens wordt het eindexamen nagekeken (correctie) en volgt de normering.

De eindexamens starten op donderdag 7 mei en duurt tot en met maandag 25 mei 2020. Bekijk het examenrooster.

 

 

 

De correctie

Bij een eindexamen  (centraal examen) is er een correctievoorschrift die aangeeft welke antwoorden juist zijn en welke waarde een vraag heeft. In sommige gevallen kan er voor deelstappen punten toegekend worden. Een eigen docent en een docent van een andere school hanteren het correctievoorschrift en berekenen het aantal behaalde punten van een leerling. Er wordt een score per eindexamen bepaald. Dit betekent dat er bijvoorbeeld een score van 54 van de 76 punten gescoord kan zijn. Er kan nog geen cijfer aan de toets  gegeven worden, aangezien de normering nog vastgesteld moet worden.

 

 

Normering van het eindexamen

Als de centrale examens zijn afgelegd volgt er een inhoudelijke reactie op de toetsen van vakinhoudelijke verenigingen, docenten, leerlingen analyses en vergelijk met referentie-examens. Op basis van deze inhoudelijke reacties wordt de normering bepaald en wordt de normeringsvariabele vastgesteld.

Er zijn geen standaardvragen opgenomen in de examens, waardoor het niet mogelijk is om de moeilijkheidsgraad ieder jaar gelijk te trekken. Het is ook niet mogelijk om ieder jaar hetzelfde examen te laten maken, aangezien de vragen na een examen bekend gemaakt kunnen worden. Het is dus niet mogelijk om jaar op jaar hetzelfde niveau met een examen te behalen.

De normering is van belang, zodat de moeilijkheidsgraad gelijk getrokken kan worden. Het kan niet zo zijn dat in 2016 een leerling geluk heeft met een makkelijk eindexamen en het jaar erop een leerling pech heeft met een moeilijk examen. Door een normering toe te passen is het mogelijk om het gelijk te trekken.

 

 

N-term

 

Op basis van de N-term (normeringsterm) wordt een behaalde score omgezet naar een cijfer. Het kan zijn dat met het behalen van 40% van de punten een voldoende gescoord wordt maar het kan ook zijn dat er minimaal 60% van de punten behaald moet worden voor een voldoende. Als een eindexamen veel makkelijkere vragen bevat, moeten er meer punten procentueel behaald worden om een voldoende te halen en te slagen voor het examen.

Een leerling kan na een examen proberen zijn behaalde scoren uit te rekenen, zodra de antwoorden van een examen bekend gemaakt worden. Vervolgens kan de leerling met de strengste N-term uit het verleden berekenen of ze mogelijk geslaagd zijn. Het geeft een inschatting van het behaalde resultaat. N-termen moeten variëren: bij niet-identieke examens is een niet-gelijke N-term een noodzaak.

 

Het College voor Toetsen en Examens

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de centrale toetsen en examens in de onderwijssectoren in het primair onderwijs (basisonderwijs) voortgezet onderwijs, het MBO en NT2. De CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de centrale examens en toetsen in Nederland. De organisatie is namens de overheid verantwoordelijk.

Het is van belang dat een werkgever of vervolgopleiding erop kan vertrouwen dat er betrouwbare eindexamens worden afgelegd en dat een diploma een bepaalde waarde heeft. Een eindexamen moet ieder jaar hetzelfde niveau en moeilijkheidsgraad hebben. Op basis van de normering wordt daarvoor gezorgd.

 

Hoe komt het CvTE aan de N-term?

De N-term bepalen is niet slechts een vergelijking maken met de uitslagen van de eindexamens van voorgaand jaar. De mogelijkheid bestaat dat docenten en leerlingen dit jaar beter hun best gedaan hebben, waardoor een hoger resultaat behaald is.

Het CvTE en Cito bekijken gezamenlijk de examens en maken een vergelijking met voorgaande jaren. Op basis van deze vergelijking kunnen de groepen leerlingen van voorgaande jaren en met huidige jaar vergeleken worden met elkaar. Deze vergelijking wordt meegenomen in het bepalen van de N-term.

Eindexamen

Examenrooster 2022

In mei worden de examens afgenomen. Ben jij in voorbereiding op het eindexamen en wil je weten op welke datum en tijdstip de examens worden afgenomen? Bekijk het examenrooster.

Examenbundel

Het is belangrijk om je examens goed voor te bereiden. Als je de lesstof nog niet hebt doorgenomen dan adviseren wij om een examenbundel te bestellen. In een examenbundel vind je de belangrijkste lesstof, zodat je de kans op een voldoende vergroot. Na het doornemen van de examenbundels kun je vervolgens via Oefentoets de gratis oefenexamens maken. Maak een planning en begin op tijd met leren, zodat je ontspannen kunt deelnemen aan je examens. Gebruik de examenbundels, samenvattingen en maak oefenexamens. Spreek af met een klasgenoot en ga in gesprek met elkaar over het examen, zodat je elkaar kunt overhoren. Veel praten over een onderwerp helpt jou de lesstof te onth

ouden en te begrijpen.

Het kan zijn dat je de lesstof niet helemaal begrijpt, waardoor je niet verder komt. Heb je geen familie of kennissen die jou kunnen helpen met het examen volg dan een examentraining. In veel steden zijn er verschillende bijles mogelijkheden van zowel studenten als leerkrachten, zodat je één op één uitleg krijgt. Het is niet erg als je wat extra hulp nodig hebt, vele andere scholieren krijgen bijles. Het is beter dat je hulp vraagt dan dat je straks een onvoldoende behaalt op het examen.

 

Vakkenpakket

Op het voortgezet onderwijs zijn er verschillen vakkenpakketten mogelijk. Deze vakkenpakketten worden profielen genoemd. Een scholier moet een profiel kiezen, waardoor de opleiding een bepaalde richting op gaat. Wil je meer weten over de vakkenpakketten bekijk dan de onderstaande niveaus.

 

Een profiel of vakkenpakket bestaat uit verschillende schoolvakken, zodat een scholier een bepaalde richting op kan leren. Bekijk hieronder de informatie van de verschillende vakken die bestaan voor het VWO, Havo of VMBO.

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde is de leer van de aard. Het examen van het VWO en havo bestaat uit vier onderdelen en het examen van het VMBO bestaat uit drie onderdelen. Bekijk meer informatie over aardrijkskunde.

Aardrijkskunde onderwerpen VWO en Havo

1. Wereld: samenhangen en verschillen in de wereld
2. Aarde: de aarde als natuurlijk systeem; samenhang en diversiteit
3. Gebieden: afbakening en gebiedskenmerken
4. Leefomgeving: nationale en regionale vraagstukken

Aardrijkskunde onderwerpen VMBO

A. Weer en klimaat
B. Water
C. Bevolking en ruimte

 

Wiskunde

 

Wiskunde

 

 

 

Biologie

Biologie

 

Geschiedenis

Geschiedenis

 

Natuurkunde

Natuurkunde

 

Scheikunde

Scheikunde

 

Maatschappijleer

Maatschappijleer

 

Management en organisatie

Management en organisatie

 

Nederlands

Nederlands

 

Engels

Engels

 

 

Duits

Duits

 

 

Frans

Frans