Examentraining Apeldoorn

Examentraining Apeldoorn

In de omgeving van Apeldoorn wordt ook dit jaar weer examentraining aangeboden. Examentraining Apeldoorn biedt op professionele wijze begeleiding bij het voorbereiden van het eindexamen. Op welk niveau van het middelbaar onderwijs, VWO, HAVO of VMBO, er examen wordt gedaan, maakt niet uit. De begeleiders kunnen ondersteunen bij de voorbereidingen en nemen hierbij het niveau van de scholier in acht. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de voorgeschreven eindtermen en eisen van het onderwijs. Examentraining Apeldoorn vindt het erg belangrijk dat de begeleiding aansluit bij de behoeften en wensen van de scholier. Met als resultaat het behalen van het diploma van de middelbare school om zo deze periode ook af te sluiten.

 

Examentraining Apeldoorn

Op de locatie in Apeldoorn wordt tijdens de examentraining onderzocht waar de behoefte van de scholier ligt. Hierin wordt de lesstof meegenomen maar ook de daadwerkelijke planning van de examens. De voorbereiding van de examens en de inhoudelijke verwerking van de lesstof zijn de hoofdthema’s van de examentraining Apeldoorn.

 

Examentraining VWO

De leerlingen van het VWO gaan vaak met stress de eindexamenperiode in. De reden hiervan is dat hun examens te boek staan als pittig en zwaar. Toch is deze stress niet nodig. Bij het eindexamen van het VWO wordt ervan uitgegaan dat de scholier in staat is om lesstof te leren en te onthouden maar ook om dit toe te passen in een andere situatie. Vooral op die toepassing ligt de focus. Daarop richt de examentraining zich dan ook: het begrijpen van de vraag en het juist formuleren van het antwoord. Samen met de begeleider worden er methodes aangeleerd zodat de scholier niet meer (te) gespannen de examens gaat maken en makkelijker het diploma VWO kan behalen.

 

Examentraining HAVO of Vmbo

De gemiddelde scholier kan erg opzien tegen het eindexamen, wat overigens niet nodig is. Zeker bij de Havo examens is een goede voorbereiding erg belangrijk. In deze examens gaat het namelijk vooral over het kunnen ophalen van de geleerde lesstof. Voor veel Havo leerlingen is dit lastig en daarom richt examentraining Apeldoorn zich hier specifiek op. Om de lesstof goed tot zich kunnen nemen helpt de begeleider met het aanleren van allerlei handige werkwijzen. In het Havo examen ligt de focus op het ophalen van kennis.

Examentraining Apeldoorn

Examentraining Apeldoorn