Examentraining Roermond

Examentraining Roermond
De eerste helft van het schooljaar is voorbij. De examens zitten eraan te komen, en de leerlingen bereiden zich voor op het afsluiten van hun opleiding. Ook in de omgeving van Roermond zijn dit jaar weer honderden jongeren aan de beurt. Het is helemaal niet vreemd als je tegen de komende tijd opkijkt. Het examenrooster lijkt soms zo zwaar dat je niet meer weet of je het nog aankunt. Maar waarom vraag je hierbij geen hulp? Of je nu leerling bent op VMBO, Havo of VWO, wij kunnen gepaste examentraining bieden om de stress te lijf te gaan.

Examentraining Roermond

Het eindexamen is voor alle scholieren de afsluiting van het laatste schooljaar. Hierna weet je of je je opleiding hebt gehaald. Maar dit zorgt voor een grote druk waar niet iedereen even makkelijk mee omgaat. Misschien maak je je zorgen omdat je cijfers tot nu toe aan de lage kant zijn, of je maakt je juist zorgen over het examen zelf. Bij een druk examenrooster kan het vaak zo zijn, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Dit lijkt soms zwaar, maar met de juiste examentraining kom je hier beter doorheen!

 

Examentraining VWO

Je slaagt voor het examen VWO als je gemiddeld een voldoende hebt gehaald voor alle vakken en het combinatiecijfer. Hierbij mag je hoogstens twee onvoldoendes van niet lager dan een 4 hebben. Bovendien mag je in de kernvakken maar een enkele 5 hebben en moet je nog voldoende staan voor CKV en Lichamelijke Oefening. Dit kan door veel omstandigheden moeilijk zijn, het laatste jaar is een jaar vol stress waarbij je wel wat hulp kunt gebruiken. Sommige leerlingen hebben veel vertrouwen in hun examen VWO maar willen hun cijfers nog verhogen, bijvoorbeeld om cum laude te slagen. Voor al deze leerlingen kunnen wij met Examentraining Roermond hulp bieden. 

Examentraining HAVO

Ook het examen HAVO heb je gehaald als je gemiddeld een 5,5 staat voor alle vakken, samen met het combinatiecijfer van de vakken waarin je geen examen doet. Je mag onvoldoendes hebben, maar niet meer dan twee en niet lager dan een 4, in de kernvakken een 5. Ook op de HAVO moet je minimaal voldoende staan voor CKV en LO. Buiten deze eisen moet je nog de rekentoets maken voor je examen HAVO. Dit is allemaal niet niks, en voor veel leerlingen iets waar ze als een berg tegenop zien. Examentraining Roermond biedt hulp in deze drukke periode.

 

Examentraining VMBO

Ook voor het examen VMBO geldt weer, dat je gemiddeld een voldoende moet halen. Dit geldt voor zowel de centrale examens als voor je eindcijfers. Hier zijn wel sommige andere voorwaarden iets soepeler: zo mag je bijvoorbeeld als laagste cijfer een 3 hebben. Daarnaast moet je minstens voldoende staan voor Lichamelijke Oefening en Kunstvakken I en de rekentoets hebben gemaakt. Afhankelijk van je leerweg moet je een sectorwerkstuk maken. Veel leerlingen vinden juist het examen VMBO de moeilijkste tijd. Als je het niet alleen afkunt, biedt Examentraining Roermond de hulp die je nodig hebt.