Examentraining

Veel oefenen of het volgen van een examentraining helpt bij het slagen voor het eindexamen. Maak de oefentoetsen VWO, Havo of VMBO. Via Oefentoets.nl kun je gratis oefenen voor je schoolexamens maar ook voor je rijbewijs. Er zijn verschillende examentrainingen mogelijk via Oefentoets. Het theorie examen oefenen verhoogd de slagingskans, zodat je geen herkansingen hoeft te volgen. Je bespaart een hoop tijd en daarnaast examengeld.

 

Examentraining aardrijkskunde

Begrijp aardrijkskunde eenvoudiger door de online oefenvragen aardrijkskunde te maken. Het eindexamen aardrijkskunde is verdeeld in verschillende categorieën, de wereld, de aarde, ontwikkelingslanden en leefomgeving Nederland. De vragen zijn verdeeld over de niveaus VMBO, Havo en VWO, zodat iedere scholier kan deelnemen aan de online toetsen. Er zijn overigens geen kosten verbonden aan het maken van de online vragen Aardrijkskunde.

 

Examentraining biologie

Begrijp jij de lesstof van biologie nog niet zo goed? Door veel te oefenen begrijp je de lesstof sneller en kun je het beter onthouden. Veel oefenen en de lesstof herhalen is erg belangrijk, zodat je slaagt voor het examen. Het eindexamen biologie bevat de volgende modules:

 • Domein B Zelfregulatie
 • Domein C Zelforganisatie
 • Domein D Interactie
 • Domein E Reproductie
 • Domein F Evolutie

 

Examentraining economie

Economie gaat over de behoeftebevrediging van de mens. Economie is de wetenschap die het gedrag van mensen in relatie tot behoeften bestudeert. Het gaat over gedrag van mensen ten aanzien van productie, consumptie, distributie, schaarste van producten en diensten. Relevante begrippen zijn inflatie, welvaart, werkeloosheid, rente enzovoorts.

 • Domein D Concept Markt
 • Domein E Concept Ruilen over de tijd
 • Domein F Concept Samenwerken en onderhandelen
 • Domein G Concept Risico en informatie
 • Domein H Concept Welvaart en groei
 • Domein I Concept Goede tijden, slechte tijden

 

Geschiedenis

Geschiedenis is een vak waar je veel "rijtjes" moet leren. Door veel te oefenen op de online examentraining krijg je geschiedenis snel onder de knie. Het eindexamen heeft betrekking op domein A historisch besef en domein B oriëntatiekennis en betreft de volgende tijdvakken.

 1. tijdvak 5: tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600) / Renaissancetijd / 16eeeuw;
 2. tijdvak 6: tijd van regenten en vorsten (1600-1700) / Gouden Eeuw / 17e eeuw;
 3. tijdvak 7: tijd van pruiken en revoluties (1700-1800) / eeuw van de Verlichting/ 18e eeuw;
 4. tijdvak 8: tijd van burgers en stoommachines (1800-1900) / industrialisatie tijd / 19e eeuw;
 5. tijdvak 9: tijd van de wereldoorlogen (1900-1950) / eerste helft 20e eeuw;
 6. tijdvak 10: tijd van televisie en computer (vanaf 1950) / tweede helft 20eeeuw.

 

Natuurkunde

Natuurkunde is naast een vak op school ook een wetenschap. Een duidelijk definitie van natuurkunde is niet te geven, omdat er een overlap is met de vakken biologie en scheikunde.

Bij natuurkunde kan het gaan over luchtweerstand of kracht van een motor. Natuurkunde kan ook gaan over een lamp en de energie die er verbruikt wordt als een lamp aanstaat. Daarnaast kan natuurkunde ook gaan over planeten in het zonnestelsel. Kortom het vak natuurkunde is erg uitgebreid en gaat over verschijnselen en  stoffen om ons heen.

De stoffen die veranderen horen thuis onder de scheikunde en de levende wezens horen thuis onder biologie.

 

Examentraining wiskunde

Het vak wiskunde bestaat uit:

 • Wiskunde A
 • Wiskunde B

 

Scheikunde

Scheikunde gaat over stoffen die veranderen. Het gaat over stoffen en de samenstelling en opbouw ervan. Het vak scheikunde heeft een sterke relatie met natuurkunde en biologie.

 

Maatschappijleer

Maatschappijleer

 

Management en organisatie

Management en organisatie

 

 

 

Examentraining talen

Voor schillende vakken kun je een examentraining volgen, waardoor je de lesstof snel zult begrijpen en onthouden. Er worden veel examentrainingen gevolgd voor talen zoals Engels, Duits Frans of Nederlands. Veel scholieren vinden het lastig om een taal te leren zowel schrijven, luisteren als spreken. Met een examentraining kun je relatief snel je taalvaardigheid vergroten. Belangrijke adviezen die je zou kunnen opvolgen:

 • Kijk op televisie of een film in een bepaalde taal. Kijk deze serie of film zonder ondertiteling, zodat je kunt nagaan of je de film kunt volgen. Je zult merken dat je luistervaardigheid enorm vooruit gaat als je regelmatig zonder ondertiteling televisie kijkt.
 • Lees een artikel of boek in een andere taal. Dit vergroot zowel je leesvaardigheid als je schrijfvaardigheid. Concentreer je op de inhoudsopgave, zodat je al een indruk krijgt waar het boek (of artikel) over gaat. Als je de tekst niet helemaal begrijpt ga dan niet de volledig tekst vertalen maar in hoofdlijnen. Er zijn vast wel termen die je al begrijpt, waardoor je de rode draad van de tekst of het boek kunt begrijpen.
 • Vraag je ouders of je naar een land op vakantie kunt gaan waar ze de taal spreken die jij nog niet helemaal beheerst. Landen als Frankrijk en Engeland zijn een populaire vakantiebestemming en daar kun jij direct je spreekvaardigheid vergroten.

Nederlands

Nederlands

Engels

Engels

Duits

Duits

Frans

Frans

 

Examentraining

Locaties examentraining

Er zijn verschillende locaties waar een scholier een training kan volgen voor het eindexamen Vmbo, Havo of VWO. Er worden op veel locaties bijlessen gegeven door ervaren docenten of door ervaren studenten. Er zijn diverse mogelijkheden waaronder privéles, groepslessen of online trainingen volgen.