Gevaarherkenning CBR

Gevaarherkenning CBR

Het CBR toetst twee onderdelen op het theorie-examen auto. Het eerste onderdeel is gevaarherkenning en het tweede onderdeel is verkeersregels en verkeersinzicht.

Via Oefentoets kun je gratis en onbeperkt alle oefenvragen maken voor het CBR theorie examen auto. Het onderdeel gevaarherkenning CBR kun je met de onderstaande links toetsen. De 20 vragenseries zijn verdeeld in 13 vragen, waardoor je totaal 260 situaties kunt maken. Het is aan te bevelen om de vragen een tweede keer te maken en ook in het resultaat de toelichting te lezen.

 

Gevaarherkenning 1
Gevaarherkenning 2
Gevaarherkenning 3
Gevaarherkenning 4
Gevaarherkenning 5
Gevaarherkenning 6
Gevaarherkenning 7
Gevaarherkenning 8
Gevaarherkenning 9
Gevaarherkenning 10
Gevaarherkenning 11
Gevaarherkenning 12
Gevaarherkenning 13
Gevaarherkenning 14
Gevaarherkenning 15
Gevaarherkenning 16
Gevaarherkenning 17
Gevaarherkenning 18
Gevaarherkenning 19
Gevaarherkenning 20
Gevaarherkenning 21

  

Hoe werkt het CBR examen gevaarherkenning?

Het onderdeel gevaarherkenning van het CBR bestaat uit 25 vragen waarvan een deelnemer er 13 goed moet beantwoorden. Dit betekent dat een deelnemer met enig verkeersinzicht het onderdeel kan behalen. Op basis van een verkeerssituatie moet je binnen een 8 seconden kunnen inschatten hoe er gereageerd moet worden. Er zijn drie reactie mogelijkheden.

  1. Remmen (direct gevaar)
  2. Gas loslaten (mogelijk gevaar)
  3. Niet doen (geen gevaar)

Het is belangrijk om eerst naar de snelheid op de afbeelding te kijken en vervolgens naar de omgeving voor de auto. In de onderstaande tabel staat beschreven welke reactie er per situaties wordt verwacht. Het komt vaak aan op voorzichtigheid en gezondverstand.

Als je de onderstaande regels in acht neemt, dan behaal jij ook het onderdeel gevaarherkenning op het CBR theorie-examen auto.

Remmen

Direct gevaar

Gas loslaten

Er is mogelijk gevaar

Niks doen

Er is geen gevaar

Obstakel op de weg aan de rechterzijde of beide zijden. Vrachtwagen in de buurt. Geen gevaar.
Voetbal op de straat. Smalle weg of bochten. Genoeg ruimte.
Kinderen op of naast de weg. Slechte weersomstandigheden. Geen andere weggebruikers.
Gevaarlijke kruising (borden). Geparkeerde auto’s. Geen bochten of kruispunten.
Dieren op de weg. Dieren in de berm. Overzichtelijk kruispunt.

 

 

Gevaarherkenning CBR