Gevaarherkenning CBR

Gevaarherkenning CBR

Het CBR toetst drie onderdelen op het theorie-examen auto. Het eerste onderdeel is gevaarherkenning en het tweede onderdeel is kennis en het derde onderdeel is verkeersinzicht. Per 1 november 2019 worden de onderdelen 2 en 3 apart getoetst. Voor 1 november was dit één onderdeel van 40 vragen.  Deze 40 vragen zijn nu gesplitst over 12 vragen kennis en 28 vragen verkeersinzicht.

Het CBR examen bestaat uit drie onderdelen:

  1. Gevaarherkenning
  2. Kennis
  3. Verkeersinzicht

 

Het eerste onderdeel gevaarherkenning bestaat uit 25 vragen. Per vraag heb je op het officiële CBR examen 8 seconden de tijd om te antwoorden. Als je 13 van de 25 vragen juist hebt beantwoord ben je geslaagd voor dit onderdeel. De eerste 5 oefenexamens via Oefentoets.nl zijn zonder tijdslimiet ingesteld, zodat je eerst rustig kunt oefenen.

Het eerste onderdeel gevaarherkenning bestaat uit multiple-choice vragen met 3 keuzes. 1) niks doen 2) gas loslaten 3) remmen.

Het tweede onderdeel kennis bestaat uit 12 vragen. Van de 12 vragen moet je er 10 juist beantwoorden om te slagen. Het gaat om feitelijkheden die getoetst worden.

Het derde onderdeel verkeersinzicht bestaat uit 28 vragen. Van de 28 vragen moet je er 25 juist beantwoorden om te slagen.

Voor het theorie-examen bij het CBR heb je totaal 30 minuten de tijd. De eerste 5 oefenexamens via Oefentoets zijn zonder tijdslimiet ingesteld, zodat je eerst rustig kunt oefenen.  Lees hier meer over de kennisvragen en verkeersinzicht. Vanaf 1 november 2019 toetst het CBR de kennis en verkeersinzicht afzonderlijk van elkaar.

Start hier de gratis theorie examens

 

 

 

Voorbeeld vraag gevaarherkenning

Onderstaand een voorbeeld vraag gevaarherkenning. Bij het CBR examen krijg je 25 vragen gevaarherkenning, waarbij iedere vraag binnen 8 seconden beantwoord moeten worden. Belangrijk bij deze vraag is dat je let op de snelheid en de omgeving. Bij deze voorbeeld vraag is de vraag: Wat kun je het beste doen?

De antwoorden bij gevaarherkenning bestaan iedere keer uit drie dezelfde keuze: Niks doen, gas loslaten of remmen.

De snelheid op de bovenstaande voorbeeld gevaarherkenning is relatief hoog. Het is een smalle weg binnen de bebouwde kom. Er komen twee fietsers aan en de bocht naar rechts is niet helemaal te overzien.  De juiste keuze bij deze vraag is: Gas loslaten.

Bekijk bij iedere vraag eerst de snelheid. Vervolgens kijk je goed naar de omgeving. De keuze is niet altijd duidelijk maar om toch een bepaalde richtlijn aan te geven is hieronder een beschrijving gegeven per antwoord (niks doen, gas loslaten en remmen).

Hoe werkt het CBR examen gevaarherkenning?

Het onderdeel gevaarherkenning van het CBR bestaat uit 25 vragen waarvan een deelnemer er 13 goed moet beantwoorden. Dit betekent dat een deelnemer met enig verkeersinzicht het onderdeel kan behalen. Op basis van een verkeerssituatie moet je binnen een 8 seconden kunnen inschatten hoe er gereageerd moet worden. Er zijn drie reactie mogelijkheden.

Gevaarherkenning CBR

  1. Remmen (direct gevaar)
  2. Gas loslaten (mogelijk gevaar)
  3. Niet doen (geen gevaar)

 

Het is belangrijk om eerst naar de snelheid op de afbeelding te kijken en vervolgens naar de omgeving voor de auto. In de onderstaande tabel staat beschreven welke reactie er per situaties wordt verwacht. Het komt vaak aan op voorzichtigheid en gezond verstand.

Als je de onderstaande regels in acht neemt, dan behaal jij ook het onderdeel gevaarherkenning op het CBR theorie-examen auto.

 

Remmen

Direct gevaar

Gas loslaten

Er is mogelijk gevaar

Niks doen

Er is geen gevaar

Obstakel op de weg aan de rechterzijde of beide zijden. Vrachtwagen in de buurt. Geen gevaar.
Voetbal op de straat. Smalle weg of bochten. Genoeg ruimte.
Kinderen op of naast de weg. Slechte weersomstandigheden. Geen andere weggebruikers.
Gevaarlijke kruising (borden). Geparkeerde auto's. Geen bochten of kruispunten.
Dieren op de weg. Dieren in de berm. Overzichtelijk kruispunt.

 

Start hier de gratis theorie examens