HAVO

HAVO

ALLES OVER DE HAVO

Een havo-opleiding bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (HBO). De havo-opleiding duurt in totaal vijf jaar. De havo-opleiding is de op één na hoogste middelbare opleiding in Nederland.
De meeste leerlingen gaan, na het behalen van hun havo-diploma, een Bachelor volgen op een HBO-instelling. In dit artikel gaan we kijken naar het examen op de havo, Profielen havo. De profielen havo en het examen havo zijn te vergelijken met het examen vwo en de profielen vwo.

De profielen op havo

De havo-opleiding duurt in totaal vijf jaar. Van deze vijf jaar, zijn de eerste drie jaar oriënterend van aard en leert de leerling basisvaardigheden. De leerling heeft dan veel verschillende vakken, zoals natuurkunde, geschiedenis en lichamelijke opvoeding.

Aan het einde van het derde jaar moet de leerling een profiel kiezen. Dit profiel bepaalt grotendeels bij welke vakken je dieper op de stof ingaat, waardoor je een idee krijgt van de sector waar je later werkzaam zal zijn.

In totaal kent de havo-opleiding vier profielen. Een profiel bestaat uit deze elementen:

 • Verplichte vakken die kenmerkend zijn voor het profiel
 • Een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is
 • Een vrij deel, hierin mag je zelf een vak kiezen waarmee je jouw profiel aanvult

 

HAVO C&M Cultuur en Maatschappij

Dit profiel is vooral gericht op het toerisme, kunst, taal, cultuur en samenleving. Dit profiel is dus meer gericht op de samenleving en past bij jou indien jij:

 • Graag creatief bezig bent
 • Graag sociaal bezig bent en belangstelling toont in je omgeving
 • Belangstelling hebt voor onderwerpen zoals kunst, cultuur en toerisme

Vakken zoals Frans, geschiedenis en kunst zijn verplichte vakken binnen dit profiel. Wil je weten in welke sectoren je een beroep zoal kan uitoefenen met dit profiel?

 • Rechten
 • Sociaal-maatschappelijk
 • Grafische vormgeving

 

HAVO E&M Economie en Maatschappij

Dit profiel is vooral gericht op het verwerken van informatie en de economische kant van de wereld. Dit profiel past bij jou als jij:

 • Ben geïnteresseerd in cijfers
 • Van ondernemen houdt
 • Houdt van planmatig werken

Vakken zoals geschiedenis, wiskunde en economie zijn dan ook verplicht binnen dit profiel. De meeste leerlingen kiezen voor wiskunde A, omdat dit beter aansluit bij economie, maar wiskunde B is ook mogelijk om als keuzevak te kiezen. Wil je weten in welke sectoren je een beroep zoal kan uitoefenen met dit profiel?

 • Rechten
 • Bestuurskunde
 • Management

 

HAVO N&G Natuur en Gezondheid

Dit profiel is meer gericht op de gezondheid en het welzijn van mensen, dieren en planten. Dit profiel past bij jou als jij:

 • Goed bent in exacte vakken, zoals wiskunde en biologie
 • Als je graag wil weten hoe iets ontstaat
 • Als je het leuk vindt om samen te werken met anderen

De verplichte vakken binnen dit profiel zijn veelal scheikunde, biologie en wiskunde. Wil je toch natuurkunde kiezen? Kies dan ook voor wiskunde B in plaats van wiskunde A. Wiskunde B sluit namelijk erg goed aan op natuurkunde, zodat je van beide vakken het niveau bezit dat van je verwacht wordt bij het examen havo. Wil je weten in welke sectoren je een beroep zoal kan uitoefenen met dit profiel?

 • Agribusiness
 • Chemie
 • Biotechnologie

 

HAVO N&T Natuur en Techniek

Dit profiel is erg gericht op het rekenen, onderzoeken en analyseren van cijfers of producten. Dit profiel past bij jou als jij:

 • Graag meer wil weten over exacte vakken
 • Als je interesse hebt in de natuur en het milieu
 • Als je logisch nadenkt bij het oplossen van problemen

De vakken, natuurkunde, wiskunde B en scheikunde, zijn verplicht binnen dit profiel. Een populair keuzevak is biologie. Door biologie te kiezen als keuzevak, ontstaat er veel overlapping met het profiel N&G (Natuur en Gezondheid). Dit zorgt ervoor dat je een breder profiel hebt, waardoor je in de toekomst meer mogelijkheden hebt. Wil je weten in welke sectoren je een beroep zoal kan uitoefenen met dit profiel?

 • Elektrotechniek
 • Milieutechnologie
 • Bouwkunde

Examen havo

De opleiding duurt dus vijf jaar. In het vijfde jaar maak je in mei het staatsexamen. Jouw resultaten van dit staatsexamen tellen voor de helft mee op je diploma. De andere helft bestaat uit jouw resultaten van het vierde jaar, waarin je schoolexamens (PTA´s) maakt. Deze PTA´s bestaan uit toetsen, opdrachten en praktische onderzoeken. Jouw school beoordeelt deze PTA´s ongeveer alsof het normale toetsen zijn: je krijgt dus ook een normaal cijfer. Het enige verschil tussen een PTA en een normaal proefwerk is dat het resultaat van al jouw PTA´s, een jaar later meetelt voor de helft van jouw cijfer op het diploma.

De beste voorbereiding voor het examen is het maken van oefenexamens. Door veel examens te maken, bereid je je voor op de soort vragen die je kan verwachten op het eindexamen. Daarnaast is er ook een reeks boeken, genaamd “Examentraining havo“, die je voorbereiden op de vragen en de stof die je dient toe te passen op het examen. Daarnaast biedt “Examentraining havo” van alle vakken een boek aan, waarin de oefenexamens en tips voor het examen zijn opgenomen.

 

 

Jouw profielkeuze HAVO en je vervolgstudie

Het is geen probleem als je in het derde jaar nog niet zeker weet of je wel dat ene profiel moet kiezen of niet. Tegenwoordig vragen veel studies namelijk niet uitdrukkelijk om een bepaald profiel om toegelaten te worden tot de opleiding. Dit is anders bij de meeste technische opleidingen, waar vaak wiskunde B of natuurkunde verplicht is om toegelaten te worden. Bij de overige studies bestaat de eis van het profiel niet meer.

Meer informatie over de havo-profielen en het havo-examen vind je op de website van de Rijksoverheid.