Verschillende snelheden op de weg

Verschillende snelheden op de weg

Verschillende snelheden op de weg

In Nederland gelden voor allerlei soorten wegen verschillende maximumsnelheden. Hieronder staat een lijstje met hoe hard je mag rijden met de auto op welke soort weg.

15 kilometer per uur

Wanneer je op een erf rijdt, mag u slechts 15 kilometer per uur rijden. Je kan een erf herkennen aan het onderstaande verkeersbord.

15 kilometer per uur

30 kilometer per uur

Binnen de bebouwde kom zal je vaak 30 moeten rijden. Vooral in woonwijken zijn er vaak speciale 30-zones aangegeven, waarin je dus niet harder dan 30 mag rijden.  Deze zones zijn altijd aangegeven met een bord. Er zijn dus geen standaard regels die je vertellen wanneer u 30 moet rijden, behalve het bord.

30 kilometer per uur

50 kilometer per uur

In Nederland geldt de regel dat wanneer je binnen de bebouwde kom bent, dat je 50 mag rijden. Wanneer je dus een bord passeert met de plaatsnaam van het desbetreffende dorp of stad erop, moet je vaart minderen en 50 gaan rijden. Let dus goed op of je dus binnen de bebouwde kom rijdt. Het onderstaande bord geeft aan dat je de bebouwde kom binnenrijdt en 50 moet gaan rijden.

60 kilometer per uur

Soms rij je buiten de bebouwde kom, maar heeft de weg geen middenstreep. Er staan echter wel strepen aan de zijkant van de weg. Dit betekent dat je hier maximaal 60 kilometer per uur mag rijden. Hieronder zie je een voorbeeld van zo’n weg.

80 kilometer per uur

Wanneer je buiten de bebouwde kom rijdt, is de maximumsnelheid 80 kilometer per uur. Dit is de standaard regel wanneer je de bebouwde kom uitrijdt. Dit betekent dat wanneer er niets anders is aangegeven, je altijd 80 mag rijden. De weg kan je herkennen aan de strepen aan de zijkant van de weg en een middenstreep.

100 kilometer per uur

Je mag 100 kilometer per uur rijden op een autoweg. Een autoweg is te herkennen aan een vierkant blauw verkeersbord met een witte auto erop. Waar je ook aan kunt herkennen dat je maximaal 100 mag rijden, is een groene streep in het midden van de weg. Dit ziet er als volgt uit:

bord autoweg

130 kilometer per uur

Op een autosnelweg mag je maximaal 130 kilometer per uur rijden. Als dit anders is, staat het aangegeven op borden naast of boven de weg. Hieronder staat het bord dat je ziet wanneer u de snelweg oprijdt.

 

 bord autosnelweg
 

Zoals je kunt zien is het belangrijk bij het verkeersborden oefenen. Wanneer je de borden kent, zie je meteen hoe hard je ergens mag rijden. Ook is het belangrijk om te weten dat de maximumsnelheden niet vaststaan. Wanneer er namelijk bijzondere omstandigheden zijn, zoals mist of wegwerkzaamheden, moet je jouw snelheid aanpassen. Gevaarherkenning is hierbij erg handig, want als je kan inschatten wanneer er gevaar dreigt, kunt je jouw snelheid aanpassen.

Verschillende snelheden op de weg

Rekentoets telt weer mee voor het eindexamen

Rekentoets telt weer mee voor het eindexamen
Rekentoets telt weer mee voor het eindexamen

Het blijft verwarrend met de rekentoets. Want telt hij nou wel mee, of toch niet? Het blijft een onderwerp waar veel discussie over is. Op dit moment telt de toets alleen mee bij het VWO-eindexamen, maar vanaf volgend schooljaar, 2019-2020, telt de rekentoets weer mee voor alle niveaus.

 

Waarom is de rekentoets ooit ingevoerd?

In 2007 is er een onderzoek geweest dat heeft uitgewezen dat het niveau van rekenen te laag is. Dit probleem gold bij het mbo en op middelbare scholen. Om hier iets aan te veranderen, is toen de rekentoets ingevoerd. Wanneer er namelijk een rekentoets is, kunnen leerlingen met een te laag cijfer niet meer slagen. Dit betekent als je wil slagen, dat je rekenniveau omhoog moet.

De toets die hiervoor gebruikt werd, was door het hele land hetzelfde. Het werd gemaakt op de computer en bestond uit ongeveer 50 vragen. Een deel hiervan was hoofdrekenen, een ander deel was rekenen met een rekenmachine. Voor alle vragen mocht kladpapier gebruikt worden.

 

Werkte niet

Toch bleek uiteindelijk dat deze toets totaal niet werkte. De eerste jaren dat de toets afgenomen werd, is namelijk onderzocht wat de resultaten waren. Deze logen er niet om. Slechts 17 procent van de mbo-leerlingen haalden een voldoende. Op de havo was dit niet veel beter. Daar haalde maar 28 procent van de leerlingen de toets.

Onderwijsinstellingen vonden dit niet kunnen en uitten veel kritiek. Zo zou het niet goed zijn dat bij zulke slechte resultaten de toets verplicht was. De slagingskans is dan namelijk veel lager. Ook zouden de verhaaltjessommen te moeilijk zijn, omdat het taalgebruik onduidelijk was.

 

Te laat

Nog een kritiekpunt van de onderwijsinstellingen was dat de toets veel te laat afgenomen wordt. Pas in het voorexamenjaar of op het mbo wordt de toets afgenomen. Dat is te laat, want al op de basisschool zou het rekenen goed aangeleerd moeten worden. Het is niet goed als het pas goed geleerd wordt op de middelbare school.

Het probleem ligt dus grotendeels al op basisscholen. Het rekenonderwijs daar is niet goed genoeg. Daarom zijn er veranderingen doorgevoerd op de pabo. Dit houdt in dat als je meester of juf wil worden, je eerst een rekentoets moet halen, voor je les mag gaan geven. Door deze verandering wordt het rekenonderwijs al langzaam beter. Het enige probleem nu nog is dat leraren nooit bijgeschoold worden. Als je al 40 jaar leraar bent, is er grote kans dat je rekenkennis al een beetje weggezakt is. 

Nieuwe rekentoets

Omdat de vorige manier van toetsen van rekenen niet goed werkte, wordt het nu anders aangepakt. Scholen mogen zelf vormgeven hoe ze het cijfer voor rekenen tot stand laten komen. Dit mag een toets zijn, maar het mogen ook meerdere toetsen zijn. Het mag bij een ander vak ingevoegd worden, maar het mag ook als op zichzelf staand vak gegeven worden. Voor de scholen die geen raad weten met deze nieuwe manier, blijft ook de oude toets nog bestaan.

Sommige politici vinden deze nieuwe aanpak nog steeds niks. Volgens hen ligt de focus nog steeds te veel op de toets. En dat terwijl het rekenonderwijs beter moet worden. Als het rekenonderwijs niet beter wordt, gaat geen enkele leerling de toets nu wel goed maken.

 

Voor wie geldt de nieuwe rekentoets?

Voor leerlingen die dit jaar eindexamen doen op de middelbare school verandert er nog niets. Voor leerlingen die volgend jaar eindexamen doen, verandert er ook niets. Als je in het schooljaar 2019-2020 in je voorexamenjaar zit, dus het jaar voordat je eindexamen doet, dan gaat de rekentoets voor jou wel meetellen. Voor het vwo telde de rekentoets vanaf het schooljaar 2015-2016 al mee voor het eindexamen.

Als je mbo doet, telt de rekentoets mee als je volgend schooljaar begint aan een opleiding. Als je nu dus al studeert aan het mbo, dan telt nog gewoon de oude regel voor rekenonderwijs binnen jouw opleiding.

 

Rekentoets telt weer mee voor het eindexamen

Naar: NOS, Het Parool en NRC

 

Mag je met alcohol rijden als autobestuurder?
Mag je met alcohol rijden als autobestuurder?

In Nederland waren er in 2017, 613 verkeersdoden te betreuren. Ongeveer 20% van deze verkeersdoden in Nederland, is gerelateerd aan het onder invloed zijn van alcohol.

Uit de cijfers van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Nederland mag duidelijk zijn dat alcohol gebruik in het verkeer geen goede combinatie is.

 

Rijden onder invloed

Het gebruik van alcohol in het verkeer is niet helemaal verboden. Pas als er een bepaalde hoeveelheid is genuttigd mag er geen voertuig meer bestuurd worden. Voor een beginnend bestuurder is dit ongeveer één alcoholisch drankje en voor een ervaren bestuurder is dit 2 alcoholische drankjes.

Eén alcoholisch drankje blijft ongeveer 1,5 uur in je lichaam. Het gebruik van koffie, frisse lucht of het eten van kauwgom, helpen niet bij het afbreken van de alcohol.

Of je voldoende gegeten hebt, je eigen lichaamsgewicht, voldoende slaap, kunnen wel een effect hebben op het afbreken van de alcohol. Per persoon kan het afbreken van alcohol dus ook langer duren dan 1,5 uur per eenheid alcohol.

 

Hoeveel alcohol mag een beginnend bestuurder gebruiken?

Iedereen vanaf 18 jaar die zijn rijbewijs haalt, is vijf jaar lang een beginnend bestuurder. Omdat een beginnend bestuurder niet of nauwelijks rijervaring heeft zijn er strengere regels ten aanzien van het gebruik van alcohol.

Een beginnend bestuurder mag maximaal 0,2 promille (88 µg/l) alcohol blazen. Deze hoeveelheid staat gelijk aan ongeveer één alcoholisch drankje.

 

Hoeveel alcohol mag een ervaren bestuurder gebruiken?

Een ervaren bestuurder mag maximaal 0,5 promille (220 µg/l) alcohol blazen. Deze hoeveelheid staat gelijk aan ongeveer twee alcoholisch drankje.

 

Wat zijn de gevolgen voor rijden onder invloed?

Op moment dat een beginnend bestuurder of ervaren bestuurder de bovenstaande limieten overschrijdt, kan de Politie een rijverbod van enkele uren tot maximaal 24 uur (voor een beginnend bestuurder maximaal 26 uur)

Als een bestuurder de limieten overschrijdt en betrokken is bij een ongeval kunnen er uiteraard zwaardere straffen opgelegd worden, die kunnen oplopen tot een gevangenisstraf.

 

Wanneer wordt een lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer (LEMA) opgelegd?

Een LEMA wordt aan een beginnend bestuurder opgelegd vanaf 0,5 promille (220 µg/l) en kan opgelegd worden tot maximaal 0,8 promille (350 µg/l). Boven de 0,8 promille wordt een EMA opgelegd.

Een LEMA wordt aan een ervaren bestuurder vanaf 0,8 promille (350 µg/l) en kan opgelegd worden tot maximaal 1 promille (435 µg/l). Boven de 0,8 promille wordt een EMA opgelegd.

Een LEMA is een cursus van twee dagdelen en moet door de cursist zelf betaald worden. De LEMA kost €609,-.

 

 

Wanneer wordt de educatieve maatregel alcohol en verkeer (EMA) opgelegd?

Een EMA wordt aan een beginnend bestuurder opgelegd vanaf 0,8 promille (350 µg/l) en kan opgelegd worden tot maximaal 1 promille (435 µg/l). Boven de 1 promille zal een rechter mogelijk een passende straf gaan bepalen.

Een EMA wordt aan een ervaren bestuurder vanaf 1,0 promille (435 µg/l) en kan opgelegd worden tot maximaal 1,3 promille (570 µg/l).

Een EMA is een cursus van twee dagdelen en nagesprekken verspreid over 7 weken. De EMA moet door de cursist zelf betaald worden. De EMA kost €954,-.

 

LEMA of EMA?

Cursus Beginnend bestuurder Ervaren bestuurder
Lichte educatieve maatregel alcohol (LEMA) 0,5-0,8 promille

220-350 µg/l

0,8-1 promille

350-435 µg/l

Educatie maatregel alcohol (EMA) 0,8-1,0 promille

350 – 435 µg/l

1,0-1,3 promille

435 -570 µg/l

 

 

 

Mag je met drugs of medicijnen gaan  rijden?

Net zoals alcohol een negatief effect heeft op de rijvaardigheid kunnen medicijnen en drugs dit ook hebben.

Als je medicijnen gebruikt zoals kalmeringsmiddelen, slaapmiddelen of spierverslappende middelen, heeft dit invloed op je rijvaardigheid. De medicijnen met een invloed op de rijvaardigheid zijn te herkennen aan de gele sticker op de verpakking. Staat er een geel etiketje op het medicijn neem dan geen deel aan het verkeer!

Zowel hard- als softdrugs zijn boven een bepaald limiet niet toegestaan. Als de politie het vermoeden heeft dat er drugs is gebruikt, kan er een speekseltest, urinetest of bloedtest bij je afgenomen worden. Het is verplicht mee te werken aan deze tests, aangezien er anders sprake zal zijn van een misdrijf.

Als je drugs en alcohol met elkaar combineert in het verkeer zijn er geen drugslimieten van toepassing. Er is sprake van een nul-limiet op drugs, omdat het combineren met alcohol zeer negatieve effecten heeft.

Het lichaam heeft aanzienlijk langer de tijd nodig om af te breken in je lichaam in vergelijking met alcohol. Als je wiet gebruikt ’s avonds, kan het zijn dat je de volgende dag nog steeds de toegestane limiet overschrijdt.

Wees verstandig en neem geen deel aan het verkeer, nadat je drank, drugs of medicijnen hebt gebruikt.

 

Ga verder met theorie examen oefenen en maak de oefenexamens voor je auto rijbewijs theorie!

 

Mag je met alcohol rijden als autobestuurder

Mag je met alcohol rijden als autobestuurder?

Locatie examentraining

Locatie examentraining

Uitloggen

Account

Wachtwoord resetten

Om je wachtwoord te herstellen vul je hieronder je gebruikersnaam of e-mailadres in

User

Wijzig je omslagfoto
Wijzig je omslagfoto
Wijzig je profielfoto
180
Account Status:

Inloggen

Registreren

Registreer hier om oefentoetsen te kunnen opstellen.

Wil je een betaald account aanvragen?
  • Geen reclame
  • Toetsresultaten in je profiel bijhouden
  • Zelf toetsen maken