Selecteer een vak en vervolgens een schooljaar.

Als er geen toets beschikbaar is, ontwerp dan zelf een toets en verdien geld!

Rekentoets telt weer mee voor het eindexamen

Rekentoets telt weer mee voor het eindexamen
Rekentoets telt weer mee voor het eindexamen

Het blijft verwarrend met de rekentoets. Want telt hij nou wel mee, of toch niet? Het blijft een onderwerp waar veel discussie over is. Op dit moment telt de toets alleen mee bij het VWO-eindexamen, maar vanaf volgend schooljaar, 2019-2020, telt de rekentoets weer mee voor alle niveaus.

 

Waarom is de rekentoets ooit ingevoerd?

In 2007 is er een onderzoek geweest dat heeft uitgewezen dat het niveau van rekenen te laag is. Dit probleem gold bij het mbo en op middelbare scholen. Om hier iets aan te veranderen, is toen de rekentoets ingevoerd. Wanneer er namelijk een rekentoets is, kunnen leerlingen met een te laag cijfer niet meer slagen. Dit betekent als je wil slagen, dat je rekenniveau omhoog moet.

De toets die hiervoor gebruikt werd, was door het hele land hetzelfde. Het werd gemaakt op de computer en bestond uit ongeveer 50 vragen. Een deel hiervan was hoofdrekenen, een ander deel was rekenen met een rekenmachine. Voor alle vragen mocht kladpapier gebruikt worden.

 

Werkte niet

Toch bleek uiteindelijk dat deze toets totaal niet werkte. De eerste jaren dat de toets afgenomen werd, is namelijk onderzocht wat de resultaten waren. Deze logen er niet om. Slechts 17 procent van de mbo-leerlingen haalden een voldoende. Op de havo was dit niet veel beter. Daar haalde maar 28 procent van de leerlingen de toets.

Onderwijsinstellingen vonden dit niet kunnen en uitten veel kritiek. Zo zou het niet goed zijn dat bij zulke slechte resultaten de toets verplicht was. De slagingskans is dan namelijk veel lager. Ook zouden de verhaaltjessommen te moeilijk zijn, omdat het taalgebruik onduidelijk was.

 

Te laat

Nog een kritiekpunt van de onderwijsinstellingen was dat de toets veel te laat afgenomen wordt. Pas in het voorexamenjaar of op het mbo wordt de toets afgenomen. Dat is te laat, want al op de basisschool zou het rekenen goed aangeleerd moeten worden. Het is niet goed als het pas goed geleerd wordt op de middelbare school.

Het probleem ligt dus grotendeels al op basisscholen. Het rekenonderwijs daar is niet goed genoeg. Daarom zijn er veranderingen doorgevoerd op de pabo. Dit houdt in dat als je meester of juf wil worden, je eerst een rekentoets moet halen, voor je les mag gaan geven. Door deze verandering wordt het rekenonderwijs al langzaam beter. Het enige probleem nu nog is dat leraren nooit bijgeschoold worden. Als je al 40 jaar leraar bent, is er grote kans dat je rekenkennis al een beetje weggezakt is. 

Nieuwe rekentoets

Omdat de vorige manier van toetsen van rekenen niet goed werkte, wordt het nu anders aangepakt. Scholen mogen zelf vormgeven hoe ze het cijfer voor rekenen tot stand laten komen. Dit mag een toets zijn, maar het mogen ook meerdere toetsen zijn. Het mag bij een ander vak ingevoegd worden, maar het mag ook als op zichzelf staand vak gegeven worden. Voor de scholen die geen raad weten met deze nieuwe manier, blijft ook de oude toets nog bestaan.

Sommige politici vinden deze nieuwe aanpak nog steeds niks. Volgens hen ligt de focus nog steeds te veel op de toets. En dat terwijl het rekenonderwijs beter moet worden. Als het rekenonderwijs niet beter wordt, gaat geen enkele leerling de toets nu wel goed maken.

 

Voor wie geldt de nieuwe rekentoets?

Voor leerlingen die dit jaar eindexamen doen op de middelbare school verandert er nog niets. Voor leerlingen die volgend jaar eindexamen doen, verandert er ook niets. Als je in het schooljaar 2019-2020 in je voorexamenjaar zit, dus het jaar voordat je eindexamen doet, dan gaat de rekentoets voor jou wel meetellen. Voor het vwo telde de rekentoets vanaf het schooljaar 2015-2016 al mee voor het eindexamen.

Als je mbo doet, telt de rekentoets mee als je volgend schooljaar begint aan een opleiding. Als je nu dus al studeert aan het mbo, dan telt nog gewoon de oude regel voor rekenonderwijs binnen jouw opleiding.

 

Rekentoets telt weer mee voor het eindexamen

Naar: NOS, Het Parool en NRC

 

Het vak Nederlands moet anders

Het vak Nederlands moet anders

Het vak Nederlands moet anders

Steeds minder studenten kiezen er voor om Nederlands te studeren aan de universiteit. In 2008 begonnen er nog iets meer dan 500 studenten aan deze studie, terwijl er in 2017 slechts 222 waren. Dit is dus ongeveer 50 procent minder, wat echt heel veel is. Volgens verschillende mensen ligt deze sterke daling aan het vak Nederlands op de middelbare school, dat veel leerlingen niet leuk vinden.

 

Middelbare school

Veel middelbare scholieren zitten niet met plezier in de les Nederlands. Het vak Nederlands is tegenwoordig een chaos van verschillende onderdelen. Er worden enorm veel onderdelen getoetst bij Nederlands: literatuurgeschiedenis, boekverslagen, spelling, grammatica, tekstbegrip, schrijfvaardigheid, enzovoort. Vaak gaan alle lessen hierover dwars door elkaar heen, komen er meerdere onderdelen tegelijk aan bod in een les en is het vak gewoon super druk. Dit betekent dat er totaal geen tijd over is om het vak leuk te vinden. Alles moet snel, maar tijd voor de leraar om echt zijn liefde voor het vak over te brengen is er nauwelijks.

Ook is het eindexamen Nederlands vaak veel te moeilijk en zijn de vragen vaag. Het komt hierbij dan ook grotendeels aan op trucjes leren, waardoor je een hoger cijfer kunt halen. Deze trucjes moeten weg, Nederlands moet weer een leuk vak worden, net als bijvoorbeeld biologie of geschiedenis. Natuurlijk moeten de vaardigheden blijven, maar ze mogen best een minder grote rol spelen. Juist de houding tegenover het Nederlands, de status van het Nederlands in de wereld en ook praten over het Nederlands moeten meer aan bod komen.

De studie Nederlands

Doordat veel scholieren door het moeilijke eindexamen vaak niet een extreem hoog cijfer halen, kiezen zij minder snel voor de studie Nederlands. Vaak ga je als scholier och af op waar je volgens je cijferlijst het beste in bent. En dan is de keuze dus makkelijk als je voor Nederlands ‘maar een 7’ hebt, terwijl je voor Engels wel een 9 hebt gehaald. Het probleem is echter dat je met een 7 voor Nederlands het eigenlijk heel goed gedaan hebt, want er is nog nooit een 10 gehaald voor het vak.

Verder is doordat veel scholieren het vak Nederlands saai vinden, er geen behoefte om verder te gaan met Nederlands. De mensen die talen wel leuk vinden, kiezen dan een andere studie aan de faculteit geesteswetenschappen, waar Nederlands bij hoort. Zo kiezen zij bijvoorbeeld voor geschiedenis of een mediastudie, waar je veel essays moet schrijven. Of ze kiezen voor een studie in de richting van communicatie, waar taal ook een grote rol speelt.

Nederlands in het buitenland

In het buitenland is de studie Nederlands veel populairder dan in Nederland zelf. In Nederland studeren er in totaal ruim 700 studenten Nederlands, terwijl dit er in het buitenland wel 14.000 zijn. Onder ‘het buitenland’ worden alleen landen verstaan waar geen Nederlands gesproken wordt. Suriname en België tellen hier dus bijvoorbeeld niet onder. De buitenlandse studenten studeren echter niet altijd voltijd Nederlands, voor sommigen is het slechts een onderdeel van hun studiepakket. Een land waar de studie Nederlands populair is, is Duitsland. In het grensgebied tegen Nederland aan, leren veel Duitsers Nederlands, wat heel handig is, omdat in dit gebied veel handel gedreven wordt met Nederland. Ook in Polen is het studeren van Nederlands om deze reden populair.

 

Het vak Nederlands moet veranderd worden

Eén ding is zeker: het vak Nederlands op de middelbare school moet zo snel mogelijk aangepast worden, waardoor meer scholieren het gaan waarderen. Als dit niet gebeurt, zal het aantal studenten Nederlands alleen maar verder afnemen. Dit heeft tot gevolg dat er ook niet meer genoeg mensen docent Nederlands willen worden. Zelfs als alle studenten die nu Nederlands studeren docent zouden worden, is er alsnog een tekort. En natuurlijk willen lang niet alle studenten leraar worden, want je kan nog veel meer beroepen uitoefenen na deze studie. Met een tekort aan docenten Nederlands, zullen er onbevoegde leraren voor de klas komen, die al helemaal geen liefde voor het vak kunnen overbrengen, waardoor alleen nog maar minder scholieren Nederlands willen studeren.

Om dit te voorkomen, werkt de Taalunie samen met universiteiten en een aantal docentenorganisaties aan een plan om het vak Nederlands te veranderen. In België zijn de aanpassingen een aantal jaar geleden al doorgevoerd en daar lijkt de studie weer meer studenten te trekken. Dit geeft hoop voor in Nederland. Het is de bedoeling om de eerste aanpassingen door te voeren in 2020 en dit door te zetten in de jaren daarna.

 

Het vak Nederlands moet anders

Het vak Nederlands moet anders

Naar: Genootschap Onze Taal, Nieuwsredactie, NU.nl, Plus Online, de Volkskrant, IVN, Ad Valvas en EenVandaag