Verkeersborden

Verkeersborden

Wat is het verschil tussen een motorrijtuig en motorvoertuig?

Wat is het verschil tussen een motorrijtuig en motorvoertuig?

Wat is het verschil tussen een motorrijtuig en motorvoertuig?

Wat is het verschil tussen een weggebruiker en een bestuurder?

Tijdens het CBR examen krijg je te maken met verschillende wetten en regels. Het is belangrijk dat je eerst de begrippen beheerst, waarmee je te maken krijgt in het verkeer. Tijdens het theorie examen oefenen komen deze begrippen ook uitgebreid aan bod. Om je alvast op “weg” te helpen worden in dit artikel de volgende begrippen uitgelegd, zodat de verschillen duidelijk zijn.

 

 • Verkeer
 • Weggebruikers
 • Voetgangers
 • Bestuurders
 • Bestuurders van een motorvoertuig
 • Motorrijtuigen
 • Motorvoertuigen

 

Wat is een weggebruiker?

Onder verkeer zijn alle weggebruikers zoals bestuurders en voetgangers begrepen. Een weggebruiker omvat de voetgangers, fietser, brom- en snorfietsen, bestuurders van motorvoertuigen. Daarnaast ook bestuurders van gehandicaptenvoertuigen, brommobiel, tram, ruiters of bestuurders van een wagen.

 

Wat is een voetganger?

Een voetganger is een weggebruiker die zicht lopende voortbeweegt.  Niet alleen voor een voetgangers gelden de regels voor voetgangers. Ook voor een bestuurder van een gehandicaptenvoertuig gelden de regels voor voetgangers. Deze regels zijn van toepassing op moment dat het gehandicaptenvoertuig op het voetpad of trottoir rijdt. Als iemand met een fiets, brom- of snorfiets aan de hand loopt gelden ook de regels voor de voetgangers!

Daarnaast zijn er ook hulpmiddelen bij het voortbewegen maar geen voertuigen zijn. Bijvoorbeeld rolschaatsen, skateboards of skeelers. Ook voor deze weggebruikers gelden de regels voor voetgangers.

 

Wat is een bestuurder?

Een bestuurder is een weggebruikers behalve de voetganger. Ook een ruiter is een bestuurder. Een bestuurder van een motorvoertuig is iemand de een motorvoertuig zelf bestuurt. Onder motorvoertuigen vallen alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen.Wat is het verschil tussen een motorrijtuig en motorvoertuig?

Een motorrijtuig zijn alle voertuigen die anders dan langs de rails worden voortbewogen. Een tram of trein vallen dus niet onder een motorrijtuig. Voorbeelden van motorrijtuigen: Personenauto, bromfietsen, snorfietsen. Een fiets met trapondersteuning is GEEN motorrijtuig.

Een motorvoertuig vallen de gemotoriseerde voertuigen, behalve de bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen en bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen.

 

Is een personen auto een motorrijtuig?

Ja, een personenauto is een motorrijtuig maar ook een motorvoertuig.

 

Is een bromfiets een motorrijtuig of een motorvoertuig?

Ja, een bromfiets is een motorrijtuig maar GEEN motorvoertuig.

 

Is een elektrische fiets een motorrijtuig of een motorvoertuig?

Nee, een elektrische fiets (fiets met trapondersteuning) is geen motorrijtuig en ook geen motorvoertuig. De regels zoals deze voor de fietser gelden zijn van toepassing.

 

Wat is het verschil tussen een motorrijtuig en motorvoertuig?

Je weet nu wat het verschil is tussen een motorrijtuig en een motorvoertuig. Test jouw kennis over het auto theorie examen en maak een van de volgende modules.

 

Wat is het verschil tussen een motorrijtuig of motorvoertuig

CBR examen

CBR examen

CBR examen

Het afrijden bij het CBR examen bestaat uit twee delen. Eerst doe je theorie-examen. Daarna doe je praktijkexamen. Dit moet in deze volgorde, je moet je theorie-examen gehaald hebben voordat je praktijkexamen gaat doen.

Theorie-examen CBR

Het theorie-examen mag je maken vanaf 16 jaar. De bedoeling hiervan is dat je alle verkeersregels kent, de verkeersborden kent, gevaar op de weg kunt herkennen en dat je verkeersinzicht hebt.  Je kunt je theorie-examen oefenen door veel opdrachten te maken en door het boek goed te leren. Hoe meer je oefent, hoe meer kans dat je slaagt voor het examen. Het examen heeft twee delen, waar je in totaal 30 minuten over mag doen. Als je extra tijd nodig hebt door bijvoorbeeld dyslexie of een individueel begeleid examen doet, dan heb je 45 minuten de tijd.

 

Gevaarherkenning

Het eerste deel is gevaarherkenning. Hierbij krijg je 25 vragen, waar je er 13 van goed hoeft te beantwoorden om het onderdeel te halen. Deze 25 vragen moet je beantwoorden met ‘remmen’, ‘gas loslaten’ of ‘niets doen’. Het gaat hierbij dus om situaties die je ook echt in het verkeer kan tegenkomen. Je krijgt een plaatje alsof jij in de auto zit, dus je ziet hoe hard je rijdt en wat je door de voorruit ziet. Bij dit deel is het belangrijk dat je veel oefenvragen maakt, want dit kun je niet echt leren, maar dit kun je wel goed oefenen.

 

Verkeersregels en verkeersinzicht

Het tweede deel gaat over verkeersregels en verkeersinzicht. Dit zijn maar liefst 40 vragen. Hiervan mag je er maar 5 fout hebben. Minimaal 35 antwoorden moeten dus goed zijn. Deze vragen kunnen over van alles gaan: verkeersregels, borden, voorrang, feitjes over de auto, regels voor aanhangers, enzovoort.

Via de website van het CBR kun je zelf je theorie-examen inplannen. Als je je examen hebt ingepland, is het belangrijk om een geldig identiteitsbewijs en je reserveringsbewijs mee te nemen. Dit bewijs vind je in de mail die je hebt gekregen na het inschrijven voor het examen. Als je bij het CBR bent, meld je je aan via de aanmeldzuil. Daarna heb je tijd om je spullen in een kluisje te doen. Doe hier al je spullen in, behalve je legitimatie. Nu is het wachten tot je wordt opgeroepen. In de wachtruimte hangt een scherm met daarop de reserveringsnummers en de status erachter. Als er ‘aangemeld’ staat, is je aanmelding gelukt. ‘Spullen in de locker’ staat ervoor dat je bijna mag beginnen. Check of al je spullen behalve je identiteitsbewijs in de kluis liggen. Als je mag beginnen staat er: ‘Ga naar start examen’. Nu moet je je melden bij de gelijknamige balie. Hier wordt je identiteitsbewijs gecheckt.

 

CBR examen

Het examen maak je op de computer. Ga bij het tafelnummer zit die je bij de balie hebt gekregen. Kijk op de computer of je e-mailadres klopt en leg je legitimatie op de hoek van de tafel. Wanneer je op ‘start’ klikt, begint het examen. Lees de instructies goed door en neem de tijd voor de vragen. Let wel op dat je niet te veel tijd neemt, want er is wel een tijdslimiet per vraag. Aan het einde van het examen krijg je te zien hoeveel fouten je had. Als je het gehaald hebt, zie je een duimpje omhoog met ‘geslaagd’ eronder. Als je een duimpje naar beneden te zien krijgt, ben je helaas ‘gezakt’. De foute antwoorden kun je na het examen nog kort inzien. Loop daarna de zaal uit en pak je spullen weer uit je kluisje. De uitslag krijg je binnen 24 uur gemaild.

Als je het examen gehaald hebt, is het anderhalf jaar geldig. Dit betekent dat je na het halen van je theorie-examen 1,5 jaar de tijd hebt om ook je praktijkexamen te halen. Als dit niet lukt, dan moet je je theorie-examen weer opnieuw doen.

 

Praktijk CBR examen

Vanaf 17 jaar mag je ook je praktijkexamen doen. Ook moet je gezond genoeg zijn. Om dit te controleren, moet je een gezondheidsverklaring invullen.

Voor het examen ontmoet je de examinator. Hij zal je uitleggen hoe het examen in zijn werk zal gaan en je legitimatie, de uitnodiging voor het examen en of je geslaagd bent voor je theorie checken. Daarnaast vul je van tevoren een zelfreflectie formulier in. De examinator kijkt of je die hebt meegenomen. Op dit formulier beoordeel je je eigen rijkunsten. Soms rijdt je rijleraar ook mee tijdens het examen, maar soms niet. Dit hangt af van of jij dit wil, of je rijleraar dit wil en of er ruimte in de auto is. Soms rijdt er namelijk een leerling-examinator mee.

Dan loop je met de examinator mee naar buiten. Op het parkeerterrein doe je eerst een ogentest. Je moet een nummerbord kunnen lezen die ongeveer 25 meter verderop staat. Als je dit niet haalt, mag je niet afrijden. Controleer van tevoren dus met je rijleraar of je een kentekenplaat kunt lezen op deze afstand, want het zou zonde zijn als je om deze reden niet mag afrijden. Verder is er nog kans dat je bijvoorbeeld onder de motorkap moet kijken om aan te geven wat daar allemaal zit, moet kijken of er niets mis is met de auto, of moet vertellen over de symbolen op het dashboard.

 

Praktijkexamen auto

Nu ga je eindelijk beginnen. Je gaat in totaal ongeveer 35 minuten rijden. Een deel van het examen is het zelfstandig rijden. Je gaat nu borden volgen, met navigatie rijden of er wordt verwacht dat je weet waar het is. Een ander deel is de aanwijzingen van de examinator opvolgen. De examinator beoordeelt vooral of je veilig genoeg rijdt om zelf de weg op te mogen. Ook is het belangrijk dat je zelfstandig beslissingen kunt maken. Je moet de auto onder controle kunnen houden, weten wanneer je voorrang hebt of verleent en of je goed kijkt of er verkeer aankomt.

Daarnaast is er tijdens dit uur ook tijd om twee opdrachten uit te voeren. Het gaat hier om de stop-opdracht, parkeren of omkeren. Twee van deze drie dingen zal aan je gevraagd worden om uit te voeren. Als je dit al gehaald hebt bij je tussentijdse toets, zal dit niet meer tijdens je praktijkexamen gevraagd worden.

Na het examen hoor je meteen of je het gehaald hebt of niet. Daarnaast hoor je nog wat tips en waarom je het wel of niet gehaald hebt. Als je gezakt bent wordt er op het zelfreflectieformulier nog aangegeven wat je kunt verbeteren.

 

CBR examen

CBR examen

Bron: www.cbr.nl

Voorrangregels van de tram

Voorrangsregels van de tram
Voorrangsregels van de tram

Veel terugkerende vragen van scholieren hebben betrekking op de voorrangsregels van de tram. Niet alle scholieren hebben regelmatig te maken met een tram en worden dus verrast op moment dat ze door een stad rijden. De verkeersregels in Nederland zijn niet voor iedereen helemaal duidelijk. In dit artikel leggen we kort maar krachtig de verkeersregels voor de tram uit.

Aantal ongelukken met trams per jaar

In de jaren 90 waren er ruim 800 ongelukken waarbij 2000 gewonden vielen door een ongeluk met de tram. De afgelopen decennia is het aantal ongelukken gedaald, door strengere normen op het theorie examen van het CBR en daarnaast wordt er betere voorlichting gegeven omtrent de regels in het verkeer. Een goede bron voor verkeersregels is uiteraard het internet.

 

Wat zijn de verkeersregels voor een tram?

De belangrijkste verkeersregels voor een tram zijn:

 1. Een tram heeft op een gelijkwaardig kruispunt voorrang op bestuurders en voetgangers in het verkeer van zowel rechts als links.
 2. Een tram die afslaat heeft ook voorrang op het overige verkeer.
 3. Een tram die parallel rijdt met een auto, mag ook afwijken naar rechts en daarmee de pas afsnijden van de auto. De auto moet voorrang verlenen.
 4. Een tram moet wel stoppen voor een verkeerslicht, verkeersbord of verkeerstekens.

Heeft een tram van links voorrang?

Ja, als een tram van links komt op een gelijkwaardig kruispunt heeft de tram voorrang op al het overige verkeer.

Alleen als er verkeerslichten, verkeersborden of verkeerstekens het verkeer anders regelen, kan het voorkomen dat een tram voorrang moet verlenen.Voorbeelden Voorrangsregels van de tram

Met de onderstaande afbeeldingen worden een aantal voorbeeld situatie beschreven, waarbij een tram voorrang heeft of voorrang moet verlenen. Heb je nog niet voldoende voorbeelden van de voorrangssituaties, dan kun je hier het theorie examen oefenen.

 

 

Voorbeeld 1 Voorrangsregels van de tram

Wat is de juiste volgorde?

 

Voorbeeld 1 Voorrangregels van de tram

 

 

Antwoord:
Tram, voetganger, auto.

 

Toelichting:
De tram gaat voor op een gelijkwaardig kruispunt, de auto moet voetgangers die in dezelfde richting lopen voorrang verlenen.

 

 

Voorbeeld 2 Voorrangsregels van de tram

Wie mag eerst?

 

Voorrangregels van de tram

 

Antwoord:
De auto

 

Toelichting:
De auto mag eerst. De haaientanden geven aan dat de tram en fietser moeten wachten op de auto.

 

 

Voorbeeld 3 Voorrangsregels van de tram

Wat is de juiste volgorde?

tram voorrang op kruispunt

 

Antwoord:

Tram, militaire colonne, auto.

Toelichting:

Een tram gaat voor op een gelijkwaardig kruispunt, de militaire colonne gaat rechtdoor en mag daarom voor op de afslaande auto.

Lange wachttijden voor afrijden

Lange wachttijden voor afrijden

Lange wachttijden voor afrijden

 

Tekort aan examinatoren

Doordat er steeds meer mensen willen afrijden, lopen de wachttijden voor de rijexamens op. De belangrijkste reden waarom het aantal examens zo fors is toegenomen, is dat het nu ook voor 17-jarigen mogelijk is om hun rijbewijs te halen.  Om dit te kunnen oplossen, zouden er meer examinatoren aangenomen moeten worden. Als dit gebeurt, kunnen er namelijk meer mensen op dezelfde dag afrijden. Om meer examinatoren te kunnen werven, is de norm om examinator te mogen worden veranderd. In plaats van dat je minimaal een MBO-4-diploma nodig hebt, is nu een diploma van MBO-3 al genoeg. Om het tekort aan examinatoren ook een beetje te compenseren, heeft het CBR ook gezorgd dat er op sommige locaties bijvoorbeeld in de avond of in het weekend afgereden kan worden.

 

Nog niet vaardig genoeg

Wat een groot probleem is, is dat veel mensen zich te snel inschrijven om af te rijden. Juist omdat de wachttijden nu zo lang zijn, schrijven veel examenkandidaten zich al ver van tevoren in om te kunnen afrijden. Dit gebeurt vaak zelfs al meteen nadat het theorie-examen gehaald is. Dit om te voorkomen dat er als de kandidaat al vaardig genoeg is, nog tien weken moet wachten. Dit vroege inplannen van het afrijden is echter niet altijd handig. Examinatoren zien het namelijk steeds vaker gebeuren dat kandidaten nog lang niet vaardig genoeg zijn om zelfstandig de weg op te kunnen. En dit helpt ook zeker niet mee met het verminderen van de lange wachttijden. Deze kandidaten moeten namelijk allemaal een herexamen doen, wat betekent dat zij al twee keer hebben moeten afrijden. Herexamens nemen veel tijd in bij het CBR, wat de wachttijden dus weer doet laten oplopen. Daarnaast kan het theorie examen verlopen, waardoor cursisten het theorie examen oefenen, zodat ze opnieuw slagen.

Niet veilig

Maar niet alleen voor de examinatoren is het een probleem dat de kandidaten nog niet vaardig genoeg zijn om te kunnen afrijden. Ook voor henzelf is het natuurlijk niet leuk. Ze voelen zelf ook wel aan dat ze nog niet goed genoeg kunnen rijden. Als je dan examen moet doen, is dat niet goed voor je zelfvertrouwen. Als je een ingreep krijgt tijdens je examen en je zakt vervolgens, is dit niet leuk om te horen. In sommige gevallen blijft het echter niet bij slechts één ingreep. Maandelijks zijn er volgens het CBR ongeveer 130 mensen waarbij het examen zelfs niet eens afgemaakt kan worden, omdat er zoveel ingrepen gedaan moeten worden, dat het gewoon niet veilig is.

Kortom, er zijn meerdere redenen aan te wijzen voor de lange wachttijden bij het CBR. Om dit op te lossen, heeft het CBR in ieder geval al een ding bedacht. De examenkandidaten die nog niet vaardig genoeg zijn en waarvan hun examen tussentijds al wordt afgebroken, worden “gestraft”. Zij moeten namelijk niet de gebruikelijke twee weken wachten tot ze weer mogen afrijden, maar ze moeten zes weken wachten. Verder zegt het CBR dat het belangrijk is om een rijschool uit te kiezen die bij je past. Ook als je je niet fijn voelt bij je huidige rijschool, schroom dan niet om over te stappen.

 

Lange wachttijden voor afrijden

 

 

 

Rijbewijs halen met 17 jaar nu officieel ingevoerd

Rijbewijs halen met 17 jaar nu officieel ingevoerd

Steeds meer jongeren van 17 jaar halen hun rijbewijs, in 2017 waren dit zelfs meer 17-jarigen dan 18-jarigen die hun rijbewijs haalden. Maar het was slechts een proef die dit mogelijk maakte, er was namelijk nog helemaal geen officiële regeling. Maar, goed nieuws: vanaf 15 maart is de 2toDrive regeling (oftewel de regeling waarmee je met 17 jaar je rijbewijs kan halen) officieel ingevoerd en dus kunnen in Nederland vanaf nu alle 17-jarigen hun rijbewijs halen. Begin snel met het theorie examen oefenen.

 

Experiment

2toDrive begon dus als experiment. In 2011 werd hiermee begonnen, met als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid. Wat bleek was namelijk dat veel beginnende bestuurders nog zo weinig ervaring hadden met autorijden, dat als ze meteen alleen gingen rijden na het behalen van hun rijbewijs, zij veel meer ongelukken veroorzaakten dan meer ervaren bestuurders. Uit meerdere andere landen bleek dat begeleid rijden hiertegen kon helpen, waardoor het experiment werd ingevoerd. Vanaf je zestiende jaar is het mogelijk om je theorie-examen te halen, met 16,5 jaar kan je dan beginnen met autorijles, waarna je vervolgens vanaf je zeventiende verjaardag ook daadwerkelijk kan afrijden.

Als je dan je rijbewijs binnen hebt, is het de bedoeling dat je totdat je 18 bent met een begeleider rijdt. De beginnende bestuurder ontvangt een begeleiderspas waar hij of zij maximaal 5 begeleiders op mag zetten, deze moeten wel al minstens 5 jaar hun rijbewijs hebben. De meeste jongeren hebben slechts 2 begeleiders op deze pas staan, vaak zijn dit familie of kennissen. Door het rijden met begeleiding doen de jongeren extra ervaring op met rijden op de weg en ze leren om veilig te rijden met iemand naast zich, waardoor de veiligheid in het verkeer verbeterd wordt en dus is dit een geslaagd experiment.

 

17-jarigen slagen vaker in één keer

Sinds dit jaar zijn er, zoals hierboven al vermeld, voor het eerst sinds het experiment inging, meer 17- dan 18-jarigen geslaagd voor hun rijbewijs. Ook wordt er beweerd dat meer 17-jarigen hun rijbewijs in één keer halen dan 18-jarigen en daarmee zijn zij dus betere bestuurders. Toch is dit een relatief begrip, want hierbij wordt niet gekeken hoeveel lessen zij daadwerkelijk gehad hebben. Is iemand die na 60 lessen zijn rijbewijs in één keer haalt daadwerkelijk beter dan iemand die na 30 lessen in twee keer zijn rijbewijs haalt? Maar de gegevens over het aantal uren les dat hieraan vooraf zijn gegaan, staan dus niet online, dus is hier eigenlijk niet veel over te zeggen.

 

Officieel rijbewijs halen met 17 jaar

De wet 2toDrive is nu dus officieel ingevoerd (vanaf 15 maart 2018), waardoor vanaf nu alle 17-jarigen hun rijbewijs mogen halen en dan tot hun achttiende jaar met een begeleider moeten rijden. Al veel jongeren hebben tijdens het experiment van deze regeling gebruikgemaakt, zelfs meer dan 240.000. Dit is al heel veel, maar nu het een echt bestaande wet wordt, zullen er nog veel meer volgen.

 

Voor- en nadelen van rijden met een begeleider

Het rijden met een begeleider klinkt heel goed, je kan ervaring opdoen in het verkeer, maar hebt toch nog een hulp naast je die je kan helpen als je het echt even niet meer weet, of als je bijvoorbeeld bijna een fietser aanrijdt, kan hij of zij je waarschuwen. Dit zijn grote voordelen. Ook kan de begeleider je dingen aanleren die nuttig zijn tijdens het rijden die je bij rijles niet geleerd hebt, of handige trucjes die je nog niet wist.

Nadelen zijn er helaas ook. Juist doordat er een begeleider naast je zit, vraag je misschien sneller hulp bij iets wat je eigenlijk zelf ook wel wist. Hierdoor neem je minder makkelijk zelfstandig beslissingen in het verkeer, wat ervoor kan zorgen dat je afhankelijker wordt van de begeleider en dus als je straks alleen rijdt, meer gaat twijfelen. Het is dus van groot belang dat de begeleider zich niet té veel bemoeit met je rijden, anders word je misschien onzeker en dat is niet de bedoeling. Verder is dit een heel goed initiatief en dus is het heel erg goed dat dit nu een officiële wet is.

Theorie rijexamen

 

Rijbewijs halen met 17 jaar nu officieel ingevoerd

 

 

 

rijbewijs halen met 17 jaar

Naar: Rijksoverheid