Theorie Examen Hoogeveen

Theorie Examen voor auto theorie. De examens zijn CBR ready en volledig gratis te maken. De theorie examens bestaan uit drie onderdelen.

Theorie Examen Hoogeveen

theorie examen Hoogeveen

Hoe ziet het CBR theorie examen eruit?

Of je het theorie auto examen aflegt in Hoogeveen of een andere locatie, je moet er goed voor leren. Het slagingspercentage is minder dan 50%. In Hoogeveen heb je een CBR locatie waar het theorie examen plaatsvindt. Het is een digitale toets en duurt minder dan een uur. Door de drie onderdelen veel te oefenen en oefenexamens via Oefentoets te herhalen kun jij ook slagen voor het examen.

 

Gevaarherkenning

Het onderdeel gevaarherkenning is een lastig onderdeel maar je mag bijna de helft van de 25 vragen fout beantwoorden. Om te slagen voor het onderdeel gevaarherkenning zijn er 13 juiste antwoorden nodig.

theorie verkeersinzicht Hoogeveen

 

Kennis

Bij het onderdeel kennis krijg je in ongeveer 10 minuten 12 vragen over wet- en regelgeving. Deze vragen bevatten onderwerpen zoals alcohol, verkeersborden, parkeren en stilstaan, kennis over de auto, symbolen en nog meer. Voor dit onderdeel kun je slagen door de theorie goed te leren. Als je de verkeersborden niet goed kent dan kun je ook de verkeersborden oefenen.

Theorie Examen Hoogeveen


Verkeersinzicht

Tot slot krijg je een uitgebreidere en lastiger onderdeel. Voor het onderdeel verkeersinzicht halen veel een onvoldoende. Het gaat ook om 25 vragen goed beantwoorden van de 28 vragen. Daarnaast moet je regels kunnen toepassen op een verkeerssituatie.  Een veel voorkomende vraag:

Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?

Theorie Examen Hoogeveen