Theorie examen rijbewijs

Theorie examen rijbewijs gratis oefenen. Maak de theorietoetsen onbeperkt en zonder verdere kosten

Theorie examen auto

Oefentoets.nl stelt de student in staat om zich voor te bereiden op het theorie-examen voor zowel de auto, scooter en de bromfiets.
Via oefentoets kan de kandidaat het CBR theorie-examen voor de auto of broomfiets/scooter oefenen.Het afleggen van het CBR theorie-examen betekent dat er wordt gekeken of de kandidaat de theorie voldoende beheerst om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen. Het theorie-examen is geen gemakkelijke opgave, het is daarom verstandig met theorie-examens te oefenen. In de praktijk slaagt slechts 43,79% van de kandidaten de eerste keer voor het examen (bron: CBR). Een goede voorbereiding door veel te oefenen is dus belangrijk. Zo weet de kandidaat wat hem of haar te wachten staat. Daarnaast raakt de kandidaat vertrouwd met de werkwijze van het examen.

Het Theorie examen rijbewijs

Het CBR auto theorie examen rijbewijs is onderverdeeld in een aantal categorieën:

  • Gevaarherkenningsvragen
  • Verkeersregels
  • Verkeersinzicht

De kandidaat krijgt 65 vragen voorgelegd. Hiervoor geldt een tijdslimiet van 45 minuten. De tijdslimiet verschilt echter per onderdeel. Voor de gevaarherkenningsvragen krijgt men acht seconden per vraag. Van de 25 vragen in deze categorie moeten er dertien correct worden beantwoord. Voor de overige 40 vragen moeten er minstens 35 vragen juist beantwoord zijn.
De uitslag van het examen is na afloop bekend. De kandidaat weet dan direct of men voor het echte theorie examen rijbewijs zou zijn geslaagd. Men ziet ook welke vragen goed of fout zijn beantwoord en waar extra aandacht aan moet worden besteed.

Het theorie examen rijbewijs

Om het praktijkexamen te doen moet men geslaagd zijn voor het theorie-examen. Zo laat de kandidaat zien dat men voldoende kennis heeft om veilig de weg op te kunnen. Het theorie-examen kan de kandidaat afleggen vanaf de leeftijd van 16 jaar.

Bromfiets CBR examen

Voor het CBR bromfiets examen geldt een lagere leeftijdsgrens, namelijk 15,5 jaar. Dit examen wordt vaak afgenomen via een touchscreen en kent een tijdslimiet van 30 minuten.

Hoeveel fouten zijn er toegestaan

Het theorie-examen voor de bromfiets is onderverdeeld in 50 vragen. Maar liefst 44 vragen moeten goed worden beantwoord. Ben je geslaagd dan is je examenbewijs anderhalf jaar geldig.

Het theorie examen rijbewijs oefenen

Het behalen van het theorie-examen is vereist om het praktijk-examen af te kunnen leggen. Het laat namelijk zien dat je over voldoende kennis beschikt om veilig te kunnen deelnemen aan het verkeer. Omdat minder dan de helft van de kandidaten in een keer slaagt, is een goede voorbereiding van groot belang. Door veel te oefenen zorgt de kandidaat voor een optimale voorbereiding en is de slagingskans ook groter.

Theorie examen oefenen

De examentraining van Oefentoets zorgt voor een goede voorbereiding op het feitelijke theorie examen rijbewijs. Door snel te starten met de theorie aan de hand van goede 3-D animaties, video’s, actuele vragen en duidelijke verslagen, krijgt de kandidaat waardevolle feedback. Hierdoor is het direct duidelijk wat de aandachtspunten zijn.  Theorie examen oefenen!
Kandidaten die al bezig zijn met het rijbewijs voor de auto, bromfiets of scooter doen er verstandig aan om direct te beginnen met de theorie voor het rijbewijs. Het theorie examen rijbewijs certificaat is immers een belangrijk en noodzakelijk onderdeel van het rijbewijs. Door op een slimme manier te oefenen vergroot de kandidaat zijn of haar slagingskansen. Het CBR theoriecertificaat moet behaald zijn voor de kandidaat opgaat voor het praktijkexamen.Ook voor de theorielessen is het oefenen en herhalen van de stof belangrijk. Door de theorie online te oefenen krijgt de kandidaat waardevolle feedback. Zo weet men snel hoe ver men is gevorderd en kan de kandidaat extra aandacht geven aan de onderdelen die niet volledig worden beheerst. Het grote voordeel van het online oefenen voor het theorie examen rijbewijs is de flexibiliteit. Men is niet gebonden aan een vaste locatie of een van te voren vastgesteld tijdstip.

Sneller slagen theorie examen

Door de opzet van de online leeromgeving neemt de slagingskans toe. Zo slaagt men vaak niet alleen sneller, maar vaak ook in een keer.

Eenvoudig leren auto rijbewijs

Het platform maakt het leren van de theorie eenvoudig. Aan de hand van interactieve video's en afbeeldingen wordt de stof geoefend. Een afbeelding of video zegt immers meer dan 1000 woorden. Het visuele aspect zorgt voor een aangename ervaring waardoor de stof beter wordt opgenomen.

Up-to-date

De lesstof die wordt gebruikt is volledig up-to-date en is conform de CBR methode.

Gratis oefenexamens

Het platform stelt elke kandidaat in staat om kosteloos een theorie-examen te oefenen. Hierdoor weet de kandidaat of de kennis optimaal is. De samenvatting van de theorie in combinatie met de online examentraining zorgt ervoor dat de kandidaat zich goed kan voorbereiden. De kandidaat heeft direct toegang tot de online leeromgeving. Direct starten is dus geen enkel probleem.

Theorie examen rijbewijs