Verkeersborden oefenen

Verkeersborden oefenen

Via Oefentoets kun je kosteloos verkeersborden oefenen. Het oefenen heeft betrekking op de verkeersborden maar ook de wegbewijzering en wegbebakeningen. Er zijn verschillende categorieën verkeersborden in Nederland. Vervolgens kun je ook de oefenexamens maken via theorie examens oefenen.

Via de onderstaande links kun je de online oefenvragen starten.

 

Verkeersborden 1
Verkeersborden 2
Verkeersborden 3
Verkeersborden 4
Verkeersborden 5
Verkeersborden 6
Verkeersborden 7
Verkeersborden 8
Verkeersborden 9
Verkeersborden 10
Verkeersborden 11
Verkeersborden 12
Verkeersborden 13
Verkeersborden 14
Verkeersborden 15
Verkeersborden 16
Verkeersborden 17
Verkeersborden 18
Verkeersborden 19
Verkeersborden 20
Verkeersborden oefenen

Verkeersborden worden grofweg verdeeld in vijf soorten. Kijk eerst naar de vorm en de kleur van het verkeersbord en vervolgens naar het teken op het verkeersbord. De vorm en kleur geven de verdeling in vijf soorten aan.

 

 ‘Je mag hier niet…’ borden

Een rond bord met een rode rand, zijn “je mag hier niet… ” borden. Bekijk het symbool op het verkeersbord, zodat duidelijk wordt wat er niet mag. De “je mag hier niet borden” worden ook wel verbodsborden genoemd.

 

‘Je moet hier…’ borden

Een rond en blauw bord is een “je moet hier…” bord. Bekijk het symbool op het verkeersbord, zodat duidelijk wordt wat er moet. De ‘je moet hier borden’ worden ook wel gebodsborden genoemd.

 

‘Pas op…’ borden

Een wit driehoekig bord met de punt naar boven een een rode rand is een “pas op” bord. Het symbool maakt duidelijk, waarvoor er opgepast moet worden.

 

 

‘Kijk, hier is…’ bordenkijk hier is

Een vierkant of rechthoekig blauw bord. Het symbool op het bord geeft aan wat er ‘belangrijk’ is in de verkeerssituatie. Een voorbeeld van een kijk hier is bord, is het bord van de autoweg.

 

 

Voorrangsborden

Een voorrangsbord heeft verschillende vormen en kleuren. De voorrangsborden staan bij ongelijkwaardige kruispunten, t-splitsingen of andere zijwegen en uitritten. Een voorrangsbord geldt alleen voor bestuurders in het verkeer.

 

 

Verkeersborden Nederland

De verkeersborden in Nederland zijn afkomstig vanuit de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW). Het doel van verkeersborden zijn uniformiteit en eenduidigheid in het verkeer aan te brengen, zodat iedere weggebruiker veilig aan het verkeer kan deelnemen. De verkeersborden in Nederland zijn verdeeld in de volgende categorieën.

 

>    cat. A snelheid
 >    cat. J waarschuwing >    cat. S symbolen en pictogrammen in verkeersborden
>    cat. B voorrang
 >    cat. K bewegwijzering  >    cat. KL kabels en leidingen
>    cat. C gesloten-verklaring
 >    cat. L informatie >    cat. OB onderborden voor verkeersborden
>    cat. D rijrichting
 >    cat. BB bebakening >    cat. VR verkeersregelingen
   cat. E parkeren en stilstaan 
 >    cat. BV bewegwijzering voetgangers >    cat. ES elektrische matrixsignalering
>    cat. F overige geboden en verboden 
 >    cat. BF bewegwijzering (brom)fietsers >    cat. SB straatnaamborden
 cat. G verkeersregels
 >   cat. TB toeristische en recreatieve bewegwijzering     cat. PL pijlen
   cat. H bebouwde kom
 >    cat. AB objectbewegwijzering en informatieborden

 

 

Verkeersborden oefenen

 

 

verkeersborden oefenen