VWO

VWO

Alles over het VWO

In Nederland geldt de leerplicht. Dit houdt in dat alle kinderen tot achttien jaar of tot het behalen van een startkwalificatie (minimaal niveau MBO 2). Op de middelbare school zijn er grofweg drie verschillende niveaus: VMBO, HAVO en VWO. Het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs wordt gezien als het lastigste niveau.

VWO is een afkorting voor Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Het is een opleiding die je voorbereidt op een wetenschappelijke opleiding op de universiteit. De meeste leerlingen gaan na het behalen van hun VWO-opleiding een Bachelor opleiding volgen. In dit artikel gaan we kijken naar het Examen VWO en de Profielen VWO. Het Examen VWO en Profielen VWO zijn vrij vergelijkbaar met die van de Havo.
De verschillende profielen op het VWO

Het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs is een opleiding die zes jaar duurt. De eerste drie jaar is vooral oriënterend, je leert basisvaardigheden en hebt vaak verschillende vakken. Denk aan natuurkunde, geschiedenis enzovoort. Aan het einde van het derde jaar moet je een profiel hebben gekozen. Dit profiel bepaalt voor een groot deel jouw vakkenpakket en dus ook voor een groot gedeelte in welke sector jouw eventuele vervolgopleiding zal zijn.

C&M: Cultuur en Maatschappij

Het profiel Cultuur en Maatschappij is vooral gericht op toerisme, kunst, cultuur, taal, onderwijs en hulpverlening.
Dit profiel past vooral bij jou wanneer jij:
1. Belangstelling hebt voor de onderwerpen die hierboven worden genoemd.
2. Graag creatief bezig bent.
3. Sociaal bent en belangstelling hebt voor veel verschillende onderwerpen.
4. Het leuk vindt om met mensen te werken en bovenal mensen te helpen.
Talen, geschiedenis en een aantal culturele vakken zijn verplicht in dit profiel. Minstens een cultureel en een kunstzinnig vak. Je kunt als cultureel vak denken aan een extra taal of aardrijkskunde. Als kunstzinnig vak ligt het vak kunst voor de hand, maar veel scholen bieden tegenwoordig ook filosofie aan als vak. Wat bijzonder is aan dit profiel is dat je de mogelijkheid hebt om wiskunde C te volgen. Dit is een vorm van wiskunde waarbij vooral vormen en bijvoorbeeld perspectief veel aan bod komt. Het wordt door velen gezien als de makkelijkste vorm van wiskunde. Veel mensen met dit profiel gaan verdere studeren als:
Beroepen C&M: Cultuur en Maatschappij
– Rechten
– Psychologie
– Grafische vormgeving
– Filosofie
– Kunstacademie
– Sociale wetenschap

E&M: Economie en Maatschappij

Het profiel Economie en Maatschappij is vooral gericht op economie, informatie verwerken, boekhouden en de bankierswereld.
Dit profiel past vooral bij jou wanneer jij:
1. Belangstelling hebt voor de onderwerpen die hierboven worden genoemd.
2. Erg goed bent in (hoofd)rekenen en hier ook plezier aan beleeft.
3. Erg van ondernemen houdt. Zowel in de bedrijfszin als gewoonweg van aanpakken.
4. Heel erg organisatorisch bent en ook goed kunt plannen.
Geschiedenis, economie en wiskunde (A of B) zijn verplicht in dit profiel. De meeste leerlingen die voor dit profiel kiezen doen dit in combinatie met wiskunde A, maar het is ook zeker niet raar om wiskunde B te kiezen. Wel schijnt wiskunde A beter aan te sluiten bij economie.
Veel mensen met dit profiel gaan dingen studeren als:
– Economie
– Rechten
– Bestuurskunde
– Agrarische landbouw
– Commerciële economie
– International Business Administration
N&G: Natuur en Gezondheid

Het profiel Natuur en Gezondheid is vooral gericht op gezondheid, water, chemie, milieu en planten en dieren.
Dit profiel past vooral bij jou wanneer jij:
1. Belangstelling hebt voor de onderwerpen die hierboven worden genoemd.
2. Erg goed bent in de exacte vakken (scheikunde, biologie, wiskunde).
3. Nieuwsgierig van aard bent en graag wil weten hoe dingen ontstaan en werken.
4. Er plezier uit haalt om mensen te helpen en samen te werken.
Scheikunde, biologie en wiskunde (A of B) zijn verplicht in dit profiel. In tegenstelling tot het profiel Natuur en Techniek waar natuurkunde een grote rol speelt. Mocht je toch natuurkunde volgen, dan is het aan te raden om voor wiskunde B te kiezen. Dit sluit goed aan bij de denkwijze die bij natuurkunde in de bovenbouw van jou wordt verwacht.
Veel mensen met dit profiel gaan dingen studeren als:
– Geneeskunde
– Gezondheidswetenschappen
– Chemische technologie
– Biotechnologie
– Farmaceutische wetenschap
– Voedingsmiddelentechnologie

N&T: Natuur en Techniek

Het profiel Natuur en Techniek is vooral gericht op rekenen, onderzoek doen, ontwerpen, analyseren en testen.
Dit profiel past vooral bij jou wanneer jij:
1. Belangstelling hebt voor de onderwerpen die hierboven worden genoemd.
2. Heel erg goed bent in de exacte vakken.
3. Interesse hebt in de natuur, het milieu en hoe water werkt.
4. Je heel logisch ingesteld bent en goed in staat bent problemen te analyseren en bovenal op te lossen.
Natuurkunde, scheikunde en wiskunde B zijn verplicht in het profiel Natuur en Techniek. Veel leerlingen met dit profiel kiezen biologie in de vrije ruimte, zodat zij een overlappend profiel hebben (N&G en N&T).
Veel mensen met dit profiel gaan dingen studeren als:
– Bouwkunde
– Elektrotechniek
– Civiele techniek
– Milieukunde
– Werktuigenbouwkunde
– Geneeskunde

Hoe leg je examen af op het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs?

Deze opleiding duurt zes jaar. In het zesde jaar leg je het Centraal Examen af in mei. Deze bepaalt voor de helft de uiteindelijke cijferlijst. De andere helft wordt vaak vanaf de vierde of vijfde klas verzameld in de vorm van PTA’s (Programma Toets en Afsluiting). Of dit in de vierde of vijfde klas begint verschilt per school en per vak. PTA’s zijn proefwerken, practica of andere praktische opdrachten die becijferd worden. Vaak is het zo dat de PTA’s in de vierde klas minder zwaar meetellen in vergelijking met de PTA’s die in de zesde klas worden voldaan.
De invloed van je profielkeuze op je vervolgstudie

Veel leerlingen voelen in de derde klas nogal wat druk op hun profielkeuze. Uiteindelijk blijkt dit allemaal enorm mee te vallen. Veel studies eisen namelijk geen specifiek profiel of vak als je toegelaten wil worden. Denk aan talenstudies bijvoorbeeld. Je kunt hier met ieder profiel instromen. Technische opleidingen vragen dan vaak wel bepaalde vakken, vaak zijn dit natuurkunde en wiskunde B.
Als derdeklasser is het dus het meest verstandig om het profiel N&T te kiezen, omdat je op deze manier nog alle mogelijkheden open kan houden. Natuurlijk is dit alleen aan te raden als je ook echt technische aanleg hebt.
Meer informatie vind je via de website van de Rijksoverheid over het onderwerp voortgezet onderwijs.